<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Detta bör du veta om brandövningar i bostadsrätter

4 minuters lästid | Stein Bakker

Brandövningar bygger trygghet och kunskap kring vad man ska göra om det börjar brinna i byggnaden. Detta i sin tur leder till färre bränder och att olyckan begränsas om den väl skulle vara framme.

Om din bostadsrätt är som de flesta bostadsrätter huserar den människor i alla åldrar, med olika kulturella och språkliga bakgrunder samt varierande hälsotillstånd. Med andra ord har de boende helt olika förutsättningar för att ta vara på sin egen säkerhet.

Om en brand skulle bryta ut, räknas varje sekund. Är du trygg på att de boende vet hur de ska bete sig, och inte minst, vad de absolut inte bör göra? Kunskap om utrymningsvägar kan vara helt avgörande för om de boende kommer ut ur byggnaden i tid. Kanske de även måste överväga om det är tryggare att stanna kvar i lägenheten om korridoren eller trapphuset är fullt av rök?

Sätt gärna upp en utrymningsplan på varje våning med fokus på olika utrymningsvägar. Dessa kan variera från våning till våning och från brandzon till brandzon. Det bästa är att ha dessa tillgängliga direkt på mobilen om situationen skulle vara farlig.

 

Brandskydd i bostadsrätter

Enligt en undersökning utförd av IF Skadeforsikring i Norge är många boende i hyres- och bostadsrätter är bekymrade över grannarnas relation till brandsäkerhet. I en kartläggning utförd av norska Gjensidige framkommer det att 52% av alla flerbostadshus i Norge aldrig har utfört en brandövning. Detta är ganska skrämmande med tanke på att 80% av de som omkommer i bränder omkommer i hemmet.

På bakgrund av detta rekommenderar vi att alla bostadsrättsföreningar har rutiner på plats som säkrar att alla som befinner sig i byggnaden får lära sig hur de ska undgå bränder och hur de ska bete sig om olyckan väl är framme. Vidare rekommenderar vi att styrelsen genomför riskanalyser och skadeförebyggande åtgärder för att minimerar risken för bränder.

Visste du att brandövningar faktiskt är det effektivaste sättet att förebygga att bränder bryter ut? Detta kan med andra ord rädda både liv och byggnader.

 

Testa brandvarnaren med rök

Vi upplever ofta att existerande brandvarnare inte fungerar när vi kommer på besök, och det gäller inte bara de som har dåliga batterier. I början av september 2018 genomförde vi därför en undersökning bland norska hushåll där vi frågade 1017 respondenter om de hade testat sina brandvarnare med rök. 8 av 10 svarade nej.

Men det hjälper faktiskt inte att byta batteri, eller att kolla om brandvarnaren piper om det är något fel på själva sensorn.

 

Hur ofta bör man ha en brandövning?

Normalt sett räcker det att genomföra en gemensam brandövning per år. Testa alla brandvarnare med rök, informera de boende om utrymningsplanen och hur de kan förebygga att bränder bryter ut. På så sätt minimerar ni risken för olyckor.

 

New Call-to-action