<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Detta bör du veta om trygghetslösningar för barnfamiljer

7 minuters lästid | Sten Ahlin

Barnen våra är det käraste vi har, och en brand som uppstår mitt i natten är alla föräldrars värsta mardröm. Bor du i en bostadsrättsförening så är din familjs säkerhet beroende av dem som bor omkring dig.

Har din granne en rökvarnare som fungerar?

Eller ... kan du överhuvudtaget veta att han eller hon har brandvarnare?

Om du inte kan svara ja på dessa två frågorna, kan du heller inte vara säker på att du och dina kära blir varnade tidigt nog för att tryggt komma ut från byggnaden.

 

Vad krävs för att ge barnfamiljer i bostadsrättsföreningar 100 % trygghet och säkerhet?

För att kunna leva i trygg övertygelse om att man vid en brand i byggnaden kommer att få ut sin familj i god, måste man som förälder veta att byggnaden har en trygghetslösning som säkrar detta, med tidig varning av samtliga boende. Det är de första 2–4 minuterna som är viktigast.

Man måste helt enkelt veta att bostadsrättsföreningen har installerat ett komplett säkerhetssystem – det vill säga en totallösning med ett gemensamt brandlarm som bidrar med att ...

  1. Dina grannar är lika bra säkrade som du, och att alla har fungerande brandvarnare
  2. Alla brandvarnare – i alla lägenheter och gemensamma lokaler – fungerar och är i gott skick
  3. Brandvarnarna är sammankopplade – det vill säga att då larmet går i en lägenhet i byggnaden, så går larmet även hos dig.

En trygghetslösning som är särskilt anpassad till bostadsrättsföreningar och samfälligheter finns på marknaden, och det är ett smart trådlöst brandvarningssystem.

Gemensamt brandlarm baserat på trådlös teknologi är en överkomlig trygghetslösning i bostadsrättsföreningen eftersom den ger barnfamiljer och alla de andra boende nog med tid att rädda sig ut då det brinner.

Fler och fler bostadsrättsföreningar investerar i ett trådlöst brandlarm, för att kunna erbjuda sina boende trygghetskänslan som kommer med ett gemensamt brandlarm.

 

Tidig varning räddar liv

Finns det ett flerbostadshus i Sverige i dag där det inte har hänt att någon har kommit hem från en festkväll och somnat från pizzan i ugnen?

När rökvarnaren börjar att pipa – förutsatt att den faktiskt fungerar – sover de tungt genom det hela, utan att förmedla varningen till grannarna.

Att “nattpizzan” är en potentiell brandfälla är inget nytt. Nattmatsproblematiken är välkänd inom brandkåren, och flera dödsbränder har uppstått av detta skäl.

I sådana scenarier är det avgörande att byggnaden har ett gemensamt larmsystem installerat, så att brandkåren och alla boende blir varnade så snabbt som möjligt.

Att brandlarmet varnar hela byggnaden är viktigt, men bara när det är en verklig brand. Därför är moderna trådlösa brandlarm nu utrustade med en justerbar fördröjning innan larmen eskalerar vidare till alla grannarna i samma byggnad.

Om man undviker för många oönskade larm, så ökar också tilltron till brandlarmet, och de boende reagerar snabbare när det verkligen gäller.

När branden startar i byggnaden där du och dina barn bor så räknas varje sekund. Speciellt på natten när man skall gå från djup sömn till en effektiv evakuering på snabbast möjliga tid. Alla som har varit i en evakueringssituation med barn, vet att det är en stor utmaning.

Bostadsrättsföreningar är samhällen där det bor många barnfamiljer samlade på ett ställe. En brand som inte upptäcks snabbt nog och larmas till alla boende, kan i värsta fall bli katastrofal.

Trygghetslösningar för barnfamiljer i bostadsrättsföreningar och samfälligheter skall därför erbjuda bra och breda varningar.

 

Den bästa trygghetslösningen för barnfamiljer

En komplett säkerhetslösning i bostadsrättssföreningar täcker både de boendes och styrelsens brandsäkerhets- och trygghetsbehov.

  • Barnfamiljen får visshet om att grannarna har lika bra brandlarm som den själv har, och att den fungerar när det verkligen gäller.
  • Styrelsen får en komplett översikt över säkerheten i byggnaden, installerade enheter och alla boende. På detta sättet kan styrelsen vara proaktiv och säkerställa att allt fungerar vid varje tidspunkt.

 

Barnfamiljer får en egen app för egen säkerhet

En komplett trygghetslösning för barnfamiljer inkluderar en enkel app för varje boende. Appen har enkla men viktiga funktioner som gör kommunikationen runt säkerheten bättre, och som ökar barnfamiljers trygghet och säkerhet.

  • Vid brand får de boende meddelande i app och via SMS om vilken lägenhet som brinner, och dessutom en brandinstruktion för den brandzon som deras hem tillhör.
  • Om en rökvarnare börjar att tappa batterikraft, eller har de har tagit helt slut, får både de boende och styrelsen besked, antingen via en app eller på annat sätt. På det sättet kan en familj med barn känna sig säker på att det finns ett gemensamt brandlarm i byggnaden som fungerar.
  • Appen gör att de boende är fullt ut informerade om eventuella larm även om de är bortresta.

 

Extra trygghet för barnfamiljer

En totallösning för säkerhet och trygghet i bostadsrättsföreningar inkluderar också tjänster för personlig trygghet, bland annat en app för barn och unga med smarttelefon.

Om du själv har barn, har du säkert mer än en gång känt osäkerhet över var dina kära små befinner sig. Med en “Följ mig”-tjänst i en komplett trygghetslösning kan föräldrarna med ett enkelt tangenttryck följa med barnet på vägen om det är en mörk och osäker väg att ta sig hem.

En sådan trygghetslösning ger föräldrarna möjlighet att följa barnen under hela vägen till och från skolan - om barnen själva har bjudit in dem till detta.

Nu hoppas vi att du har en god grund till att välja den bästa trygghetlösningen för barnfamiljer i din bostadsrättsförening.

 

New Call-to-action