<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Vannlekkasje i boligselskapet


Gratis e-bok

I boligselskaper er vannskader den desidert vanligste skadetypen, og den mest kostbare. Omkring 75 prosent av erstatningene som utbetales av forsikringsselskapene, er knyttet til vannskader.

Dersom en vannlekkasje ikke oppdages og stoppes i tide, er det stor sannsynlighet for at det oppstår følgeskader på flere leiligheter eller boenheter. Man må derfor gjøre sitt ytterste for å begrense skadeomfanget, og følgelig er det viktig at styret har gode rutiner for hvordan denne typen hendelser skal håndteres.

I denne e-boken får du en kort innføring i ulike typer vannlekkasjer, hvilke tiltak beboere og styret kan gjøre for å forebygge, samt hvilke ulike typer vannlekkasjevarsling som er tilgjengelig for boligselskapet.

 

Premiuminnhold_Vannlekkasje_landingpage