<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

5 smarte løsninger for borettslag

5 minutter lesetid | Stein Bakker

Det digitale skiftet kommer for fullt – også i boligselskaper. Det sies gjerne at alt som kan digitaliseres, vil digitaliseres, og alt som kan automatiseres, vil automatiseres.

I likhet med store deler av samfunnet ellers, er borettslag og sameier i ferd med å digitaliseres. Nye, smarte løsninger hører til når fremtidens boliger tar form, og nå er det både billig og enkelt å gå over til å gjøre mye digitalt.

I dette innlegget ser vi på 5 smarte digitale løsninger for borettslag.

 

1. Smarthusløsning for borettslag og sameie

Defigo er et selskap som lager smarthussystemer for borettslag og sameier. Lys, dører, garasje, heis, porttelefon, og en app – alt er koblet sammen i ett system. Du låser opp døren med jobbkortet eller bankkortet ditt. Heisen får så beskjed om å komme dit du er. Når det ringer på døren, kan du gjennom et virtuelt kikkhull – uansett hvor du er – se hvem som står utenfor.

Styret i borettslaget administrerer systemet fra en webside.

 

2. Digital oppslagstavle – enklere og mer effektiv kommunikasjon med beboere

Styret i boligselskaper har et informasjonsansvar, og det å få kommunisert med beboere på en effektiv måte er en utfordring. Informasjonsarbeidet er tidkrevende og kan by på forvirring, siden det er mange kanaler å forholde seg til. Mange styremedlemmer bruker mye tid på printing og utlevering av flyere i postkasser, opphenging av plakater og andre manuelle løsninger.

Med digital oppslagstavle for borettslaget blir du i stand til å nå alle dine beboere på en enkel og effektiv måte, og du slipper å bruke dyrebar tid på tradisjonell kommunikasjon.

Styretavla er én av flere leverandører som spesialiserer seg på digital info- og oppslagstavle for borettslag.

 

3. Smart måling av temperatur og fuktighet i hjemmet

Etter hvert som boliger og bygg har blitt tettere, har mange leiligheter for høy luftfuktighet. Dette kan føre til helseplager i tillegg til økt fare for muggsopp og fuktskader på selve bygningen.

I sydstatene i USA, f. eks. i Florida, kan det være svært viktig å følge med på luftfuktigheten, som kan ta knekken på bygningen.

Sftys smarte optiske røykvarsler, Sfty Sense, måler temperatur og luftfuktighet. Det kan leses av individuelt, og variasjoner over tid kan sees i historikk-diagram.

I tillegg til at Sfty Sense bidrar til riktig luftfuktighet i hjemmet, er måling av temperatur en viktig faktor i brannvern. Kombinasjonen av røyk og temperaturstigning er nemlig en svært god indikasjon på at det brenner.

 

4. Elbillading i borettslaget

Stadig flere kjøper elbil, og som vi har skrevet om tidligere, øker behovet for lading i borettslag og sameier raskt.

Mange borettslag og sameier har ikke tilrettelagt for lading av elbil. Uten gode fellesløsninger kan det fort oppstå konflikter om ladeplasser, strømtilgang og fordeling av utgifter.

Selskapet Salto leverer fleksible og effektive ladeløsninger for borettslag – uansett infrastruktur.

 

5. HMS og brannsikkerhet

Det er et lovpålagt myndighetskrav at alle borettslag skal innføre og utøve internkontroll. Hensikten er at tryggheten og sikkerheten skal være så god som mulig i borettslaget. Styret i borettslaget bør ha HMS på dagsorden på alle styremøter, og dessuten systematisk følge opp HMS i borettslaget.

Brannvern er et av styrets viktigste ansvarsområder. Brannsikkerhet i borettslag og sameier er gjerne forbundet med kostbare og komplekse løsninger. Sftys løsning er basert på enkelhet. Med ny trådløs teknologi er felles brannvarsling i borettslag og sameier blitt en overkommelig investering i sikkerhet.

Løsningen gjør det enklere for styret i et boligselskap å ha full kontroll på brannsikkerheten i bygningen. Beboerne har en egen app, og dermed jobber alle sammen om en sikker bygning.

 Styrets sjekkliste