<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Brannutrykning – slik får du kortere responstid

4 minutter lesetid | Stein Bakker

I borettslag og sameier bor det mange familier samlet på ett sted. En brann kan gjøre stor skade, og i verste fall kan også liv gå tapt.

Derfor kan man i et slikt fellesskap ikke tenke individuelt på brannsikkerhet – man er avhengig av naboen. Ikke minst ønsker alle beboere å vite at naboen er like godt sikret som dem selv. Det er ikke uten grunn at det i alle nye bygg er påbudt med systemer for felles brannvarsling. Oppdages det røyk i en leilighet, må alle beboere få melding om dette, og deretter følge branninstruksen. Tidlig varsling redder liv!

Ved å ha en smart, trådløs løsning for felles brannvarsling, der alle røykvarslere kobles sammen på tvers av leiligheter og fellesområder, blir alle beboere varslet tidlig ved brann.

Brannsikkerhet i boligselskaper er et styreansvar og et personlig ansvar for styremedlemmer. Dersom du sitter i styret i et borettslag eller sameie, bør du holde deg oppdatert på de ulike løsningene for felles brannvarsling.

 

Når sekundene teller

Hvor ofte leser vi ikke om det i lokalavisen? Folk kommer hjem fra fest på natta og bestemmer seg for å lage mat. Så sovner de fra maten som freser i stekepanna eller stekes i komfyren. Og når røykvarsleren begynner å pipe, snorksover de gjennom det hele. Dette skjer uten at naboen får noen varsling, og brannen får tid til å bygge seg opp.

I løpet av kort tid har røykutviklingen i stekepannen blitt til flammer, og kjøkkenvifta tar fyr.

Ved et slikt scenario er det alfa og omega at bygget har et felles alarmsystem installert, slik at brannvesenet og alle beboerne blir varslet så raskt som mulig. Tidlig varsling redder liv.

Når uhellet først er ute og det oppstår brann i bygget du bor i, teller hvert sekund.

Les også: Hva er et brannvarslingssystem?

 

Livreddende brannvarsling

Med et smart brannvarslingssystem installert i bygget – trådløst og tilkoblet WiFi – får alarmsentralen melding om hendelsen. De prøver å ringe beboeren for å få bekreftet eller avkreftet brann, men får ikke svar. Alarmsentralen kan se at den smarte røykvarsleren melder om økning i røykverdiene i leiligheten, og de eskalerer alarmen til resten av leilighetene i borettslaget.

Hver beboer blir da varslet med sirene og melding på SMS og i app om hva de skal foreta seg. Samtidig varsler alarmselskapet brannvesenet, som iverksetter umiddelbar utrykning og respons – uten forsinkende mellomledd.

Idet brannvesenet ankommer, har de underveis fått all den informasjon de behøver fra alarmsentralen for å gjøre maksimal innsats, og de slipper å bruke dyrebare minutter og sekunder på å få avklart hvilken leilighet det brenner i, hvor lenge brannen har pågått, og hvordan de skal ta seg inn.

Styreleder står klar med nøkkel for å åpne hoveddør og leilighet når røykdykkere fra brannvesenet kommer til stedet.

Et brannvarslingssystem sikrer at en brann blir oppdaget før den får utviklet seg for mye, og brannvesenet blir raskt tilkalt. Dette øker muligheten for å slukke brannen før det er for sent.

Gratis sjekkliste: Brannsikkerhet