<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Derfor bør et brannvarslingsanlegg være tilkoblet en FG-godkjent alarmsentral

4 minutter lesetid | Espen Schrøder

Et trådløst brannvarslingssystem er tilkoblet en FG-godkjent alarmsentral, hvor profesjonelle alarmoperatører er på vakt hele døgnet, sju dager i uken.

Rask og direkte kommunikasjon med beboer og brannvesen er en viktig del av alarmoperatørenes jobb. Deres oppgave er å følge med på alle alarmer, undersøke disse, få kontakt med beboer og få bekreftet eller avkreftet alarmen.

Hva betyr dette i praksis for deg i ditt borettslag eller sameie? Vi ser nærmere på 4 fordeler ved at deres felles brannvarsling er tilkoblet en FG-godkjent alarmsentral.

 

1. Ingen falske alarmer

En viktig målsetning med alarmsentralen er å unngå unødvendige evakueringer av bygget og unødvendige utrykninger av brannvesenet.

Så fort røykvarsleren hos en beboer eller i fellesareal utløses av røyk, blir alarmsentralen varslet, og det første de gjør er å kontakte beboer, ikke brannvesenet. Operatøren på alarmsentralen kommuniserer direkte med beboer i leiligheten der alarmen er utløst, for å få bekreftet eller avkreftet en alarm, før de eventuelt tilkaller brannvesenet.

Dette bidrar til at det blir færre utrykninger til falske/uønskede alarmer, og det er med på å øke beboernes tillit til felles brannvarsling.

 

2. Mer og smartere informasjon

I tillegg til å se hvilken leilighet alarmen har gått i, og hvem som bor der, kommuniserer også alarmsentralen brannvesenet annen informasjon om branntilløpet, blant annet:

  • Når ble det først oppdaget røyk?
  • Når gikk den i full alarm?
  • Hva er temperaturen i rommet?
  • Stiger røyktettheten videre?
  • Er ansvarlige i styret informert?

Dette bidrar til at brannvesenet kan forberede seg underveis, organiserer brannmannskapet og får slokket brannen og reddet beboere så raskt og effektivt som mulig.

 

Les også: Brannutrykning – slik får du kortere responstid

 

3. Rask varsling og smart kommunikasjon redder liv

Når uhellet først er ute og det oppstår brann i bygget du bor i, teller hvert sekund. Et trådløst brannvarslingssystem sikrer at en brann blir oppdaget før den får utviklet seg for mye, og brannvesenet blir raskt tilkalt. Dette øker muligheten for å slukke brannen før det er for sent.

Det tar bare 2–4 minutter før en liten brann kan få katastrofale følger. Tidlig varsling redder liv!

Alarmstasjonen har direkte kontakt med både beboere og brannvesen. Med én gang alarmsentralen får bekreftet en skarp situasjon, kan de dessuten utløse samtlige sirener i bygget der det brenner, og sikre rask evakuering. Branninstruks sendes til alle beboere i sonen, med informasjon om hvor det brenner.

Les også: Kollektiv brannvarsling

4. Sikker behandling av personlig informasjon

En FG-godkjent alarmsentral er uavhengig og fullsertifisert, og har lisens til å håndtere informasjon om beboere. Operatørene arbeider etter et strengt regelverk for oppbevaring og behandling av informasjon, noe som gir deg trygghet på at informasjonen om deg og dine beboere blir beskyttet i henhold til gjeldende krav.

New Call-to-action