<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Dette ansvaret har boligselskapet ved vannlekkasje

4 minutter lesetid | Espen Schrøder

Når det oppstår en vannlekkasje og påfølgende vannskader i et borettslag eller sameie, melder spørsmålet seg: Hvem er ansvarlig for å dekke kostnadene til utbedring av skadene – andelseier eller boligselskapet?

Enkelt forklart har hver beboer (andelseier) ansvaret for indre vedlikehold av sin boenhet. Dette innebærer å holde oppsyn med varmtvannsbereder, bytte ut kjøleskap og annet i tide, osv.

Boligselskapet, ved styret, har ansvar for utvendige arealer inkludert fellesarealer, det vil si bygningsmassen som hører fellesskapet til.

 

Hvordan er ansvarsfordelingen?

Vannskader som skyldes mangelfullt innvendig vedlikehold, f.eks. feil ved flislegging av bad, er som hovedregel beboers ansvar. Har beboer utvist uaktsomhet og derfor forårsaket lekkasje, sitter beboer selv med ansvaret. Er det derimot et brudd i en felles rørledning som forårsaker en vannlekkasje, vil det som regel være boligselskapets ansvar.

Selv om denne fordelingen er nokså tydelig og alle er enige om at det er slik det gjøres, kan det være vanskelig å avgjøre umiddelbart etter en vannlekkasje hvordan ansvarsfordelingen er, og hvem som skal betale.

 

Les også: 4 vanlige årsaker til vannlekkasje i boligselskapet

 

Avklar vedlikeholdsansvaret

For å få klarlagt hvem som har vedlikeholdsansvaret – og dermed ansvaret for vannlekkasjen/-skaden – må man aller først bringe på det rene hva skaden består i. Altså må styret få utarbeidet en mest mulig nøyaktig beskrivelse – og i tillegg en vurdering om årsaksforhold fra fagkyndige. Dette er lovregulert i Borettslagsloven.

Ved å avklare hvem som har vedlikeholdsansvaret er det i hovedsak avgjort hvem som skal ta kostnadene, eventuelt egenandelen, dersom dette er forsikret.

Hvem har ansvaret når det for eksempel lekker fra en balkong i borettslaget eller sameiet og inn i seksjonen under? Er det styret eller beboeren? Dette gir Huseiernes advokat Annita Magnussen svar på i denne artikkelen.

En rørlegger vil kunne utarbeide en beskrivelse av skadeforholdet, og dermed bidra til å avklare hvem som bærer ansvaret.

Rørleggers beskrivelse kan også brukes av beboer dersom vedkommende mener at boligselskapet eller boligselskapets forsikring bør dekke skaden. Styret vil som regel sende dette videre til boligselskapets forsikringsselskap før saken avgjøres.

Er skadene omfattende, kan det hende forsikringsselskapet sender ut en takstmann som kan vurdere skadeomfanget og koordinere det videre arbeidet.

 

New call-to-action