<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

4 vanlige årsaker til vannlekkasje i boligselskapet

3 minutter lesetid | Espen Schrøder

Ulike typer rørbrudd er den vanligste årsaken til vannlekkasjer og -skader i borettslag og sameier. Hva er det som vanligvis forårsaker skader på rør?

I dette innlegget ser vi nærmere på fire av de vanligste årsakene til at det oppstår rørlekkasjer i boligselskaper.

1. Frost

Frostsprengte rør er et vanlig problem i borettslag og sameier. Spesielt i eldre borettslag er gjerne vannrørene et svakt punkt, og det kan være sprekkdannelser i dem allerede. Da skal det ikke mye sprengkulde til før frosten får rør til å sprekke. Når vann fryser til is, øker volumet og trykket med rundt ti prosent.

Les mer: Unngå at rørene fryser med frostvarsling i mobilen

 

2. Utgått levetid

Jo eldre rørene i borettslag og sameier blir, desto større blir risikoen for rørlekkasje og påfølgende vannskader.

Levetid på avløpsrør kan være alt fra 35 år og oppover, avhengig av rørenes kvalitet. For å unngå lekkasjer bør man bytte eller rehabilitere når rørenes levetid er utløpt, men aller helst ligge i forkant ved å la sertifiserte rørleggere utføre jevnlig rørinspeksjon.

Les også: Slik fungerer felles vannlekkasjevarsling

 

3. Mangler eller feil ved montering

Vannlekkasjer i nye boliger skyldes hovedsakelig mangler eller feil ved montering og svikt i rutiner fra utførende part. Eksempler på dette kan være en klemringsskjøt som ikke er klemt, eller som er feil satt sammen, eller det kan være rør-i-rør-komponenter som ikke er montert riktig.

I innspurten på byggeprosjekter legges det noen ganger for lite arbeid i kontroll og dokumentasjon på at arbeidet er rett utført, og dermed oppstår vannlekkasjer.

 

4. Produktfeil

I mange tilfeller skyldes rørlekkasjer at det brukes ukurante komponenter. Ifølge en artikkel hos VVS Forum kan dette komme av at utenlandske foretak/håndverkere benytter deler innkjøpt i utlandet. Det kan være produkter som ikke harmonerer med standarder og godkjenning i Norge, eller det kan være at produkter fra ulike produsenter blandes.

 

Godt vedlikehold, forebygging og vannlekkasjevarsling

Rørskader som oppstår over tid, kan være vanskelige å oppdage. Derfor er det svært viktig at styret har gode, innarbeidede vedlikeholdsrutiner og driver bredt forebyggende arbeid, understøttet av god informasjonsflyt.

Det er også viktig å vurdere vannlekkasjevarsling i rom uten sluk, men der det brukes vann, som på kjøkken.

New call-to-action