<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Dette bør du spørre om før du får et tilbud på felles brannvarsling

7 minutter lesetid | Stein Bakker

Vurderer dere å installere felles brannvarsling i borettslaget eller sameiet?

Før dere henter inn anbud er det en del spørsmål dere bør få avklart, både i styret og med potensielle leverandører. Dette sikrer at aktøren dere velger, tilbyr et komplett brannvarslingssystem som gir den beste sikkerheten tilpasset ditt borettslag, og deres beboere.

Her er 10 punkter dere bør avklare før anbud på brannvarslingsanlegg hentes inn:

1. Har dere skrevet en kravspesifikasjon som dekker deres behov?

 • Hvilke soner skal dekkes? Både fellesområder og leiligheter? Det er flest branntilløp i leiligheter, og så mye som 15–40 % av røykvarslere fungerer ikke (fjernet batteri, for gammel, ikke godkjent ... ).
 • Styret kan ikke være trygg på at beboernes røykvarslere fungerer, med mindre de inspiserer hver boenhet og tester enheten med røyk eller trykker på testknappen. Enkel utdeling av røykvarslerbatterier på årlig basis er absolutt ingen garanti for at de byttes.
 • Skal brannvarslingsanlegget være tilkoblet en alarmsentral, som igjen er tilknyttet brannvesenet, så dere får fjernet de fleste uønskede/falske alarmene?

 

2. Hva ønsker beboerne?

Noen beboere ønsker å slippe unna med en tradisjonell og individuell røykvarsler i sin leilighet, men heldigvis er de fleste beboere enige i at “min sikkerhet er avhengig av naboen”. Beboere må vite at alle leiligheter har like god brannvarsling som sin egen.

Har beboerne andre ønsker for økt sikkerhet? Kanskje en multisikkerhetsenhet, som kan gi dem flere sikkerhetsfunksjoner i kombinasjon med røykvarsling?

Ny teknologi gjør det mulig å inkludere flere funksjoner i én enhet, fremfor å måtte montere mange forskjellige produkter rundt omkring:

 • Inneklimamålinger (temperatur og fuktighet)
 • Deteksjon av bevegelse, som kan brukes som innbruddsalarm

 

3. Kan felles brannvarsling også gi rimeligere forsikring for borettslaget og beboere?

Både et system for brannvarsling alene og i kombinasjon med systemer for deteksjon av vannlekkasje kan hjelpe borettslaget med å forhandle frem bedre vilkår. Brann og vannlekkasje representerer forsikringsselskapenes største utbetalinger.

Investeringen i felles brannvarsling kan være et viktig argument for å få en bedre avtale med deres forsikringsselskap. Om kontrollportalen som rapporterer status på brannvarslingssystemet, også kan gi dere status på vannlekkasjedeteksjon, og jobbe skadeforebyggende, så er det musikk i ørene til forsikringsselskapene, og belønnes ofte.

 

4. Er systemet tilgjengelig og enkelt å bruke?

Inkluderes bare et tradisjonelt alarmpanel med avstillingsfunksjon på veggen nede i inngangspartiet, eller kan styret få samme opplysning og meldinger på mobilen eller PC, og dermed være mer effektive?

Får styret bare melding ved brannalarm, eller får man også en melding eller påminnelse om det bør gjøres noe forebyggende for å sikre bedre funksjon og unngå alarmer?

 

5. Hvor kompleks er installasjonen?

 • Kan det meste gjøres trådløst, eller må det trekkes kabler inn i hver eneste leilighet?
 • Utfører leverandøren installasjonen effektivt og sikkert i alle leiligheter og fellesområder?
 • Gjennomfører leverandøren funksjonstest etter installasjon, og får administrator for bygget nødvendig opplæring?

 

6. Klarer brannvarslingssystemet å fjerne uønskede (falske) brannalarmer?

Et godt og brukervennlig brannvarslingssystem bør ha en prosess for å fjerne uønskede (falske) brannalarmer. Om alle naboer blir varslet av brannalarmen etter “piper én røykvarsler – piper alle”-prinsippet, blir det litt “ulv-ulv”. Beboerne går lei av hyppige evakueringer og mister derav tiltro til brannvarslingen. En smart funksjon ved den nye generasjonen brannvarslingsanlegg er å inkludere en “eskaleringstid” eller alarmforsinkelse, slik at ikke brannalarmen går overalt hver gang noen steker maten for mye.

 

7. Er anlegget koblet til en alarmsentral?

En tilkobling til alarmsentral har flere fordeler, både for beboere og brannvesenet. Dersom brannvarslingsanlegget er koblet til en alarmsentral, ringer alarmsentralen først beboer i hjemmet der alarmen er utløst, for å få en bekreftelse på brann før brannvesenet tilkalles. Dermed unngår man unødvendige evakueringer av bygget, og brannvesenet kan fokusere på de skarpe branntilfellene.

 

8. Inkluderer brannvarslingssystemet en app for smarttelefoner, der beboere kan se status for sikkerhet i egen leilighet?

Det finnes systemer der en egen app er tilknyttet brannvarslingsanlegget, slik at beboere enkelt kan holde kontroll på hjemmet også når de er på farten.

Via sin smarttelefon kan de blant annet få røykvarsling, slå innbruddsalarmen AV/PÅ, motta meldinger når det f. eks. er for kaldt på barnerommet, og se luftfuktigheten i hjemmet. Å motta meldinger om det er fare for frost, fuktskade eller sopp er viktige skadeforebyggende tiltak.

 

9. Følger det med et administrasjonssystem for styret, som dokumenterer og hjelper i HMS-arbeidet?

Styret har et juridisk ansvar ved brannvern, og det er en fordel om et system for brannvarsling samtidig kan gi status, gjøre selvkontroll og dokumentere alle hendelser. Dessuten er alle borettslag og sameier pålagt å ha et HMS-system. Internkontroll dreier seg om å sikre liv, helse, materielle verdier og et godt bomiljø.

Om brannvarslingssystemet også kan hjelpe styret med en god oversikt på sikkerheten i alle leiligheter og fellesområder, så er dette viktig med hensyn til styrets ansvar. Alle hendelser blir dokumentert, og oppgavene som må gjøres, blir listet opp.

 

10. Hvilke andre tjenester spiller bra sammen med smart kollektiv brannvarsling?

Smarte løsninger hører til i moderne boligselskaper, og i dag er det både billig og enkelt å gå over til å gjøre mye digitalt. Med ny teknologi kan en investering i brannsikkerhet være første steg i å gjøre borettslaget enklere for styret å drifte og sikrere for beboerne.

Nyere systemer som drifter brannvarsling, kan også enkelt bygges videre og inkludere blant annet:

 • Vannlekkasjedeteksjon, som sammen med brannvarsling er forsikringsselskapenes forebyggende ønske, og som ofte gir veldig gode rabatter
 • Smarte trådløse ringeklokker
 • Kameraovervåking i trappegang eller garasje
 • Digital oppslagstavle (istedenfor korktavle)

Når du har valgt hvilke leverandører som kan være aktuelle, be dem komme på en uforpliktende befaring, slik at de kan gi deg et skreddersydd tilbud for ditt borettslag eller sameie.

Lykke til med valget av riktig brannvarslingssystem!

 

Styrets sjekkliste