<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Dette bør du vite om brannvarslingssystem i borettslag

6 minutter lesetid | Stein Bakker

Et borettslag er et lite minisamfunn, og derfor er brannsikkerhet et ansvar man bør ta i fellesskap. De fleste branner i boligselskaper oppstår inne i en boenhet og utvikler seg veldig raskt. Branntilløp i en boenhet eller i fellesarealer vil raskt kunne involvere andre boenheter hvis brannen får utvikle seg uhindret.

Det er vanskelig for enkeltbeboere å påvirke sine naboer til å brannsikre seg tilfredsstillende. Dessverre hjelper det ikke om tre av fem som bor i samme bygg, er kjempegode på brannsikkerhet, dersom de to andre ikke bryr seg. Man er ikke sterkere enn det svakeste leddet ...

Dette er også årsaken til at det er styret – og hvert enkelt styremedlem – som er ansvarlig for brannsikringen, både i boenhetene og i fellesareal. Forebyggende brannvern er en helt sentral del av internkontrollen i borettslag – og bred og god varsling er avgjørende for godt brannvern.

Så når dere skal sette opp et system for brannvarsling i borettslaget, hva bør dere tenke på for å sikre beboere og bygningsmasse på best mulig måte?

 

Smart, kollektivt brannvarslingssystem redder liv

Borettslag er et fellesskap hvor hver beboers sikkerhet i stor grad er avhengig av naboen. Det er ikke uten grunn at det i alle nye bygg er påbudt med systemer for felles brannvarsling. Oppdages det røyk i en leilighet, så må alle beboere få melding om dette så tidlig som mulig.

Følgelig må det må være en felles løsning for brannvarsling i borettslaget, der alle røykvarslere er koblet sammen på tvers av leiligheter og fellesområder. I Forskrift om brannforebygging fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap heter det at:

«Eieren av boliger og fritidsboliger skal sørge for at byggverkene har brannalarmanlegg eller et tilstrekkelig antall røykvarslere. Det skal være minst én detektor eller røykvarsler i hver etasje, som skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor tekniske rom. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når dørene mellom rommene er lukket.»

Har naboen røykvarsler – og fungerer den?

Det hjelper lite med all verdens brannforebyggende arbeid dersom flere av beboerne har røykvarslere som ikke er annet enn “dumme” dingser som støver ned i taket. Ved hver fjerde brann er røykvarsleren enten ikke tilkoblet eller i ustand.

Hvordan kan man som beboer i det hele tatt vite sikkert om naboene faktisk HAR røykvarsler installert?

Et styre som kjenner sitt ansvar og setter brannsikkerhet i høysetet, bør sørge for å installere smarte optiske røykvarslere i borettslaget.

Hva er smarte optiske røykvarslere? Jo, det røykvarslere som kommuniserer seg imellom (både med naboens røykvarsler og de som er i fellesområder), men også direkte til et oversiktlig kontrollpanel som styret har tilgang til via smarttelefon eller PC/Mac.

Trygghet for ALLE i borettslaget

Smarte optiske røykvarslere er en del av et system for brannvarsling som gjør det enklere å bære ansvaret for brannsikkerheten og å ha full kontroll på denne til enhver tid. Å sette opp et slikt trådløst system for brannvarsling tar mindre enn 15 minutter per leilighet, og koster like lite som Netflix.

Styret bør dessuten ha en enkel administrasjonsplattform for å kunne overvåke alle røykvarslere i borettslaget. Som et minimum bør et slikt system gi oversikt over batteristatus i alle enheter i bygget, og om enhetene er online og rapporterer riktig.Hvis en røykvarsler begynner å gå tom for batteri, eller har gått tom, skal både beboere og styret få beskjed, enten via en app eller på annen måte. På den måten vil alle kunne føle seg trygg på at det er et felles brannvarslingsanlegg i bygningen som faktisk vil gjøre jobben sin den dagen/natten brannen er et faktum: nemlig å redde liv.

Et moderne system for felles brannvarsling bør også kunne varsle alle beboere om situasjonen og hva de skal foreta seg ved brann. Med et smart og brukervennlig kollektivt brannvarslingssystem får hver beboer melding i app og via SMS om hvilken leilighet som brenner, og dessuten en branninstruks for den sonen deres leilighet tilhører.

Nå håper vi at du har et godt grunnlag for å velge det best egnede brannvarslingssystemet til akkurat ditt borettslag.

God jul og godt nyttår!

 

Webinar om brannsikkerhet og beredskap