<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Dette er de vanligste risikofaktorene i borettslag

5 minutter lesetid | Stein Bakker

For å få full kontroll på brannsikkerheten i borettslaget må styret gjøre en risikovurdering. Det vil si at dere må kartlegge og dokumentere faktorer og risikoforhold i bygningsmassen og i omgivelsene. I dette innlegget lister vi opp de 12 vanligste risikofaktorene i et borettslag.

 

1. Potensielle brannkilder

De fleste branner i borettslag oppstår inne i en leilighet. I noen tilfeller sprer de seg videre til fellesarealer eller til andre leiligheter.

2. Risikogrupper som er spesielt utsatt for brann

Dette er grupper som er spesielt utsatt for å omkomme i brann eller forårsake brann. Ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er dette eldre og pleietrengende, innvandrere, arbeidsinnvandrere, asylsøkere, beboere med nedsatt funksjonsevne, eller beboere som tilhører rusomsorg og/eller psykiatrien.

3. Manglende brannvarslingsanlegg i fellesarealer

Ved brann i fellesarealer som korridorer, trapperom, kjeller, loft og garasjeanlegg er det avgjørende med tidlig varsling.

4. Mangel på slokkeutstyr lett tilgjengelig i fellesområder

Slokkeutstyr bør være tilgjengelig på hensiktsmessige steder i fellesarealer der det er mulige brannkilder, og hvor det samtidig oppbevares brennbart materiale.

5. Fellesgarasje i nærheten av boenhetene, med elbilladere og brannfarlig materiale

Lading av elbilbatteri innebærer en brannrisiko. En brann i en elbil under lading i en boligblokk med boenheter over garasjen kan få alvorlige konsekvenser.

6. Dårlig tilstand på elektriske anlegg og installasjoner i borettslaget

Mange branner skyldes feil på elektriske anlegg og installasjoner, ofte som følge av slitasje, overbelastning, teknisk svikt eller overspenninger etter lynnedslag. Typiske faresignaler er lyspærer og sikringer som ofte går, varmgang og svimerker.

7. For få rømningsveier fra boenheter og fellesrom, og for dårlige rutiner for jevnlig kontroll av rømningsveiene

Rømningsveier skal være ryddige og uten hindringer. Gjenstander som sykler, barnevogner, møbler eller avfall i rømningsveier vil kunne gjøre det vanskelig å komme seg ut, og føre til at brannen sprer seg raskere i bygningen.

8. Beboere kjenner ikke til alternative rømningsveier

Hvis trapperom er fylt med røyk, må beboere kjenne til alternative rømningsveier, alternativt bli værende i boenheten med lukkede dører til brannvesenet kommer for å hjelpe.

9. Røykvarslere har ikke batterier som fungerer

Røykvarslerbatterier må normalt byttes én gang årlig. Dette er beboernes ansvar, men det er en fordel å etablere ordninger der borettslaget anskaffer batterier og deler ut.

10. Røykvarslere kommuniserer ikke

En moderne røykvarsler må kunne kommunisere med andre røykvarslere i din bolig, og med andre røykvarslere i ditt borettslag. Både med naboens røykvarsler og de som er i fellesområder.

11. Mangelfulle brannseksjoneringstiltak i bygningsmassen

De vanligste årsakene til at brann og røyk sprer seg, er utette rør- og kabelgjennomføringer, utette dører, feil i ventilasjonskanaler og dårlig brannmotstand i byggkonstruksjoner.

12. Det er vanskelig å ta kontakt med beboere ved brann

Styret i borettslaget bør ha en enkel administrasjonsplattform for å kunne monitorere alle røykvarslere i bygget. Som et minimum bør et slikt system gi oversikt over batteristatus i alle enheter, og om disse kommuniserer og rapporterer riktig. Hvis en enhet begynner å gå tom for batteri, eller har gått tom, skal både beboere og styret få beskjed, enten via en app eller på annen måte.

 

13. Du har ikke oversikt over brannsikkerheten når du er på ferie

Som styremedlem eller -leder har du ansvar for sikkerheten i borettslaget, og dette ansvaret tar ikke ferie selv om du har gjort det. Har du kontroll på brannsikkerheten mens du er bortreist i ferien? Når du har et trådløst brannvarslings- og sikkerhetssystem i borettslaget, har du en kontrollportal som du kan gå inn på via mobilen, og som gir deg enkel oversikt over brannsikkerheten i hver leilighet borettslaget. Slik kan du holde et øye med borettslaget og følge med på status for sikkerhet i hele bygget akkurat når du vil, selv når du ligger med paraplydrinken på stranden flere hundre mil unna.

 

Egenerklæringsskjema