<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Disse kravene kan styret stille til beboere i borettslaget

4 minutter lesetid | Espen Schrøder

De fleste borettslag har et sett med hus- og ordensregler, som i tillegg til lovverket gir en oversikt over hva slags ansvar som tilhører borettslaget, og hva som er den enkelte beboers ansvar. I denne artikkelen gir vi deg en liste over noen krav styret kan stille til beboerne i borettslaget.

 

Vedlikehold av eget areal

Hver enkelt beboer har selv ansvar for vedlikehold av rør, ledninger, inventar, utstyr, apparater og innvendige flater i boligen. Dette inkluderer vinduene som vender inn mot leiligheten. Det betyr at dersom det oppstår skade som følge av uhell eller slitasje på noen av de nevnte stedene, kan styret kreve at beboeren selv står for kostnaden ved å reparere eller erstatte dette.

 

Følge styrets vedtak

Styrets vedtak er bindende og forpliktende for alle beboere i borettslaget. I praksis betyr dette at alle beboere må forholde seg til vedtak vedtatt av styret, selv om den enkelte beboer kan være uenig i dette. Elbillading er et tema som har skapt uenighet i flere borettslag. De uten elbil ser sjeldent poenget med økte fellesutgifter for en sak som ikke direkte angår dem selv.

Styret er ansvarlig for HMS og har et formelt krav om på best mulig måte å trygge beboernes liv og helse. Dersom styret eksempelvis vurderer at et felles brannvarslingsanlegg er den beste måten å sørge for et forsvarlig nivå av sikkerhet og trygghet i borettslaget, går dette inn under sikkerhetsforebyggende driftstiltak som er nødvendige for å ivareta ansvaret for beboernes sikkerhet. Da kan styret, uavhengig av hva generalforsamling eller årsmøte sier, vedta å installere et slikt anlegg.

Les mer om styrets mandat til å installere felles brannvarslingsanlegg.

 

Overholde hus- og ordensregler

Borettslagets hus- og ordensregler gjelder for alle beboere, og gjelder alt fra å respektere vasketidene på fellesvaskeriet, til begrensninger for lyd og å overholde parkeringsreglementet. Ved å kjøpe en andel i et borettslag aksepterer man samtidig de gjeldende husordensreglene. Dersom en beboer ikke følger disse reglene, kan styret, dersom det foreligger tilstrekkelig bevis, kaste ut beboeren. Med bevis er det her snakk om politianmeldelse, flere skriftlige klager fra flere beboere, og skriftlige varsler fra styret i borettslaget.

 

Dugnad og felles innsats

Å delta på borettslagets dugnad er frivillig, og opp til hver enkelt beboer. Dermed er det i utgangspunktet ikke noen mulighet for å bøtelegge beboere som ikke stiller opp.

Også her finnes det unntak. Dersom det er så få beboere som stiller til dugnad at styret blir nødt til å leie inn annen arbeidskraft for å få gjennomført de planlagte oppgavene, kan kostnadene ved å leie inn ekstern arbeidskraft legges på fellesutgiftene, samtidig som man kompenserer de beboerne som faktisk stiller opp på dugnaden. På den måten kan beboere som ikke har bidratt på dugnaden, likevel straffes økonomisk, samtidig som beboere som deltar vil gå i null.

 

Egenerklæringsskjema