<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hvordan kommunisere enkelt med alle beboere i borettslaget?

4 minutter lesetid | Stein Bakker

I boligselskap er det viktig og enkelt å kunne kommunisere med alle beboere, når det trengs. God kommunikasjon øker trivselen, og det blir enklere å sitte i styret.

Rask kommunikasjon ved brann, innbrudd eller vannlekkasje, og enkel kommunikasjon for å informere om møter og dugnad, eller en purring på rot i trappegangen ...

Det finnes heldigvis mer effektive og enklere metoder enn å legge ut rundskriv i postkassene, henge opp plakater på korktavlen eller sende e-post.

Spesielt når det haster, er en enkel kommunikasjonsløsning viktig. En akuttsituasjon kan komme i mange former, og om beboerne ikke er hjemme, må dere i styret få fatt i dem snarest mulig.

 

Løsningen: En enkel meldingstjeneste

Visste du at det i dag finnes digitale systemer som ikke bare hjelper deg med å ivareta ansvaret du som styreleder eller styremedlem har for kommunikasjonen i borettslaget, men også ansvaret for sikkerheten og byggets overordnede tilstand?

Enkelt forklart finnes det løsninger som kombinerer en meldingstjeneste med en enkel felles trygghetsløsning, skreddersydd for borettslag. Det forenkler styrearbeidet betraktelig når det gjelder brannsikkerhet og varsling, og gir dere kommunikasjonløsning og trygghet i ett og samme system.

Et felles varslingssystem med meldingsplattform gjør at du enkelt kan sende ut SMS eller pushvarsler rett til beboernes mobiltelefon, og dette behøver ikke å koste mer enn det Netflix gjør.

Og hva gjelder brukervennlighet, så er det alltid slik at beboere i borettslag har ulik kompetanse på bruk av moderne teknologi, og ikke alle har smarttelefon. Dette er heller ikke et krav for en velfungerende løsning.

Imidlertid vil en seriøs leverandør av et online varslingssystem alltid sørge for at ditt boligselskap får fullt utbytte av løsningen. Derfor vil leverandøren ta seg av installasjon og dessuten gi god opplæring til alle som skal bruke det.

 

Fordelene for borettslag og sameier

De nye online trygghetsløsningene gir mange fordeler for både styret, administrasjonen og beboerne i borettslaget. Her er noen av de viktigste:

  • Systemet gir styret og administrasjonen full kontroll over brannsikkerheten i alle bygninger, leiligheter og fellesområder.
  • Systemet gir mulighet til å reforhandle forsikringsvilkår både for bygningsmassen og for den enkelte beboer.
  • Systemet gir mulighet til bedre kontroll på temperatur og fuktighet i den enkelte leilighet og fellesområder, noe som kan være med på å optimalisere inneklima og levevilkår samt redusere kostnader til strøm.
  • Systemet gir styret, administrasjonen og beboere tid til å agere riktig og raskt om det oppdages røyk/brann eller fukt. Dette kan være med på å redusere følgeskader og ekstra kostnader.

Kanskje det er på tide å oppdatere hvordan dere kommuniserer til beboere i ditt borettslag, slik at det blir færrest mulig misforståelser – og optimal sikkerhet for alle?

Dersom du ønsker å vite mer om en mulighetene dere får med en smart online kommunikasjons- og varslingsløsning, kan du lese her.

Styrets sjekkliste