<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hvordan unngår du falsk alarm fra røykvarsleren?

5 minutter lesetid | Espen Schrøder

Røykvarslere som går av uten at det er reelle branntilløp, er et utbredt problem i borettslag og sameier. Disse uønskede alarmene kalles egentlig feilalarm eller feilvarsling, og kan være veldig plagsomme.

Om boligselskapet i tillegg har et eldre system for kollektiv brannvarsling av typen “piper én piper alle” så blir det spesielt sjenerende. Det blir fort litt “ulv-ulv” stemning i blokken og beboerne mister tiltro til brannvarslingen når det blir sirene og evakueringer omtrent hver helg.

Erfaringer fra for eksempel studentblokker der det er god stemning i helgene er at folk blir vant til at det ikke er brann, selv om alarmen går, og går heller ned på branntavlen og nullstiller alarmen, fremfor å finne ut hvor og hvorfor den ble aktivert.

Dette bør styret gjøre for å hindre at røykvarslere i borettslaget/sameiet gir feilvarsling:

1. Sørg for at beboer kjenner til funksjoner og bruk av røykvarsler

Dette er et minstekrav for å unngå at det oppstår feilvarsling.

Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (FOBTOT) slår fast at det er en forutsetning at alle beboere kan teste og skifte batteri i røykvarslere.

 

2. Sørg for at røykvarslere er riktig plassert i leilighetene

Riktig plassering er meget viktig for å unngå at røykvarslere gir feilalarm. Unngå å plassere røykvarslere på støvfulle og trekkfulle områder. Er røykvarsleren plassert for nær luftganger/varmepumpe, downlights eller lamper i taket, kan det forårsake feilvarsling.

Unngå raske temperatursvingninger i rommene der røykvarsleren skal stå.

Les også: Dette bør du spørre om før du får et tilbud på felles brannvarsling

 

3. Sikre at røykvarsleren er i funksjonell stand

Virker ikke batteriene i røykvarsleren, har den ingen nytte. Derfor bør du jevnlig teste at batterier og elektronikk fungerer som de skal, minst én gang i måneden. Trykk inn enhetens testknapp og sjekk at alarmen lyder.

Har du vært bortreist i mer enn 14 dager, anbefaler vi at du sjekker røykvarslerne når du kommer hjem.

Men – det er ikke nok å teste batteriene, du må også teste at varslerens røykdetektor fungerer som den skal. Dette kan du gjøre ved å bruke en spesialfyrstikk, en liten sprayflaske beregnet til formålet, eller enkelt og greit sigarettrøyk. Du må IKKE tenne på noe for å teste om røykvarsleren virker, for det kan lett starte en brann.

 

4. Monter smarte optiske røykvarslere med nye røykkammer

En smart røykvarsler har et avansert røykkammer, med algoritmer som simulerer tettheten av røyk for å kunne skille mellom en antatt falsk alarm og en reell brann. Når varsleren detekterer røyk, begynner simuleringen å gå raskere og raskere for å se på oppbyggingen av røykmolekyler. Men så begynner antallet røykmolekyler å falle, og da er det sannsynligvis ikke en skarp, reell situasjon.

Et avansert røykkammer motvirker at varsleren går av uten grunn, og dermed unngår du falske alarmer og unødvendig evakuering av bygget.

 

5. Installer et brannvarslingsanlegg med eskaleringstid

Et godt og brukervennlig brannvarslingssystem bør ha en prosess for å forhindre feilvarslinger. En smart funksjon ved den nye generasjonen brannvarslingsanlegg er å inkludere en “eskaleringstid” eller alarmforsinkelse, slik at ikke brannalarmen går overalt hver gang noen steker maten for mye.

Når det er satt riktig eskaleringstid i forbindelse med varsling til andre røykvarslere i bygningen, har beboere god mulighet til å unngå at alle de andre alarmene i borettslaget utløses idet deres egen røykvarsler går av.

At brannvarslingssystemet også er tilkoblet en alarmstasjon, er også en fordel. Da passer de på hver beboer direkte og sjekker først om det er en skarp situasjon før brannvesenet tilkalles av dem direkte. På denne måten unngår brannvesenet å bruke 90 % av tiden sin på uønskede alarmer, og dermed risikere å være på feil sted når det virkelig gjelder.

Egenerklæringsskjema