<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hvordan vet du om naboens røykvarsler fungerer?

6 minutter lesetid | Stein Bakker

Bor du i et borettslag eller sameie, påvirkes brannsikkerheten din av flere enn deg selv. Du kan ta alle forholdsregler i din egen leilighet, men du kan aldri gardere deg mot at det oppstår brann i en av naboleilighetene.

Derfor er du avhengig av at naboens røykvarsler faktisk fungerer.

Skulle det oppstå brann hos en av naboene dine og varslingssystemet ikke er oppe og går, vil det få konsekvenser også for din egen bolig og sikkerhet, og for resten av bygget.

Tidlig varsling øker sjansen for å redde seg ut i tide.

Statistikk fra brannvesenet viser at i totalt 4096 branner i 2012 var det i 1054 branner ikke koblet til røykvarsler, eller røykvarslerne fungerte ikke. Det utgjør hver fjerde brann.

At naboens røykvarsler fungerer, innbefatter mer enn at den har fungerende batteri. For det første: Hvordan kan du vite sikker om naboene dine faktisk HAR røykvarsler installert?

Dersom de har røykvarsler …

 

1. Har den fungerende batteri?

Tradisjonelt har røykvarslere vært utstyrt med 1 stk. 9V batteri som skiftes én gang i året. Dette er en god tradisjon, og fortsatt den vanligste typen strømforsyning til brannvarslere.

1. desember – røykvarslerens dag – er en god anledning til å kontrollere røykvarslerne og bytte batterier.

 

2. Virker sirenen? Er den høy nok, slik at du som nabo vil høre den, selv når du sover?

Om ikke naboen våkner av røykvarslerens piping, vil sannsynligvis ikke du gjøre det heller. Mange tenker at røykvarsleren lager så høy lyd at de våkner av den – men de tenker ikke over at man om natten befinner seg i dyp søvn.

 

3. Fungerer røykkammeret som det skal?

Over tid kan det samles støv, insekter m.m. i kammeret, slik at det ikke er like følsomt som det bør være for røykmolekyler/røykpartikler. Derfor er det viktig at røykvarsleren regelmessig støvsuges utvendig, for å fjerne støv som samles opp i rillene rundt røykvarsleren og i selve kammeret. Det er også viktig å ha en røykvarsler av en nyere type, som justerer seg selv avhengig av mengden støv og smuss som samler seg i røykkammeret.

En annen årsak til at røykkammeret ikke fungerer som det skal, kan være at røykvarsleren rett og slett er blitt for gammel, og at teknologien og sensorer har sluttet å fungere, selv om den piper når du trykker på testknappen.

Les også: Slik unngår du at røykvarslere går av uten grunn i ditt borettslag

 

4. Er røykvarsleren i tråd med dagens krav om godkjenning og sertifiseringer?

Alle røykvarslere som selges innenfor EU/EØS-området, skal oppfylle EN-14604, en europeisk standard for røykvarslere.

 

5. Vil naboens røykvarsler varsle andre i bygget ved brann?

En moderne røykvarsler må kunne kommunisere med andre røykvarslere i ditt hjem og med andre røykvarslere i bygget, både med naboens røykvarsler og de som er i fellesområder.

For å sikre god kommunikasjon bør en røykvarsler både kunne kommunisere via ditt WiFi-nett og samtidig ha mulighet til å kommunisere via andre kanaler om ditt WiFi-nett er nede. Dette for å sikre at ditt varslingsanlegg alltid får kommunisert med omverdenen – ikke bare med deg, men også med andre beboere og til en FG-godkjent døgnbemannet alarmsentral.

Styret i ditt borettslag bør ha en enkel administrasjonsplattform for å kunne monitorere alle røykvarslere i din bygning. Som et minimum bør et slikt system gi oversikt over batteristatus i alle enheter i bygget, og om enhetene er online og rapporterer riktig. Hvis en enhet begynner å gå tom for batteri, eller har gått tom, skal både beboere og styret få beskjed enten via en app eller på annen måte.

På den måten vil en beboer kunne føle seg trygg på at det er et felles brannvarslingsanlegg i bygningen som fungerer.

Her kan du lese om kollektiv brannvarsling i borettslag og sameier.

Styrets sjekkliste