<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Julesesongen, levende lys og brannvarsling

6 minutter lesetid | Espen Schrøder

Vi pynter stadig tidligere til jul, og mange av oss bruker levende lys gjennom hele desember. Stearinlys – gjerne i kombinasjon med juledekorasjoner – skaper kos og stemning i adventstiden. 

Dessverre er dette også en av de vanligste årsakene til boligbranner. 

Uforsiktig bruk av levende lys fører til mange alvorlige og fatale husbranner, spesielt i julesesongen. Ifølge brannstatistikken til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er åpen ild årsak til omtrent hver fjerde boligbrann.

Gi informasjon til alle beboere om sikker bruk av levende lys

Sitter du i styret i et borettslag eller sameie, er det viktig at du hele tiden har kontroll på brannsikkerheten, for det er ditt ansvar som styremedlem. 

I dette innlegget får du gode råd for ansvarlig bruk av levende lys i julesesongen. Dette er informasjon du bør formidle til alle beboere som en del av det forebyggende arbeidet med brannsikring.

 

Huskeliste for bruk av levende lys i borettslag og sameier

Gå aldri fra levende lys

Har du tente lys i et rom, må du alltid være til stede, slik at du med én gang oppdager et eventuelt branntilløp. Trekk eller feil med lyset kan få det til å brenne ned fortere enn du tror. Dessuten kan lysholdere sprekke og lyset falle ned.

Hvis du har små barn eller dyr, pass på at disse ikke river ned duker eller velter levende lys. En god tommelfingerregel er at den som tenner lyset, har ansvaret for å slukke det. Sørg for at alle levende lys er slukket ordentlig før du legger deg om kvelden.

Aldri sett brannfarlig pynt i nærheten av levende lys

Ofte blir tente lys plassert i brennbare juledekorasjoner eller for nært brennbart materiale, f.eks. gardiner som kan blafre mot stearinlyset ved trekk fra vinduet. Det er en farlig kombinasjon. Plasser lyset med god avstand til brennbare gjenstander.

Dessuten: Kombiner aldri dekorasjoner av lettantennelige grener av gran eller furu, tørr mose eller kongler med tente lys.

Ha god avstand mellom tente lys

Ikke sett flere tente lys sammen. Lys som plasseres nært hverandre, kan smelte og ta fyr. 

Hvis du skal tenne flere lys, sørg for at de har en avstand på minst 10 centimeter – det er nok til at lysene ikke smelter hverandre. Også flere tente telys ved siden av hverandre 

kan utgjøre en risiko. Stearinen eller voksen i lysene kan bli for varm, slik at lyset begynner å renne kraftig eller kan flamme opp.

Husk at lykter, glass og figurer med tente lys må ha god lufting. Ellers kan stearinen bli for varm og ta fyr.

Bruk brannsikkert underlag

Sørg for at stearinlyset står støtt og på materialer som ikke kan ta fyr, f.eks. metall, porselen, sand eller stein. Sett aldri tente lys direkte på duken, på treplater eller annet materiale som kan begynne å brenne.

Les også: Dette er de vanligste brannfellene i julen

Tidlig varsling redder liv – også i julesesongen

I løpet av de siste årene har det forekommet færre branner i julemåneden, men fremdeles er det langt flere branner i desember enn andre måneder. Et av de beste tiltakene dere i styret kan gjøre for å skape en tryggere julesesong i boligselskapet, er å installere et system for kollektiv brannvarsling.

På denne temasiden finner du det viktigste du trenger å vite om kollektiv brannvarsling i borettslag og sameier.

Kollektiv brannvarsling dekker både beboernes og styrets brannsikrings- og trygghetsbehov. Med et smart, trådløst brannvarslingssystem installert i bygget eller husrekken vil beboere være trygg på at naboen er like godt sikret som dem selv, og at alle blir varslet tidlig dersom levende lys forårsaker brann. 

Et smart trådløst system gjør ansvaret for brannvern i borettslaget enklere å bære, spesielt i den brannfarlige julesesongen. Styret får en komplett oversikt over sikkerheten i bygget eller husrekken, installerte varslere og alle beboere. Dermed kan dere være proaktiv og sikre at alt fungerer til enhver tid.

Vi i Sfty ønsker deg en fin og trygg førjulstid. Vær forsiktig med levende lys!

New call-to-action