<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Røykvarslerguide for 2021

5 minutter lesetid | Stein Bakker

Halvparten av alle boligbranner oppstår om natten, og du har kun få minutter på deg til å komme deg ut av huset.

Med de rette røykvarslerne i hjemmet har du og din familie mye bedre beskyttelse mot å brenne inne eller å forgiftes av røyk. Røykvarslere redder 10–15 menneskeliv hvert år.

Det er mange ulike typer røykvarslere å velge mellom, og man kan lett bli forvirret. Derfor har vi laget en røykvarslerguide som forklarer deg hva du bør se etter når du skal kjøpe røykvarslere til din bolig.

 

1. Optiske røykvarslere

Det finnes to hovedtyper røykvarslere å velge mellom: optiske og ioniske. Disse oppdager branner på ulike måter – en optisk røykvarsler "ser” partiklene i den giftige røyken som dannes når en ulmebrann utvikler seg, mens en ionisk røykvarsler reagerer på ioniske gasspartikler i branner med høy temperatur og mye flammer.

Med en optisk røykvarsler er sjansen større for at du blir varslet tidlig ved ulmebrann.

 

2. Seriekoblede røykvarslere

Seriekoblede røykvarslere gir deg langt bedre sikkerhet enn enkeltstående varslere, ettersom samtlige varsler når én av dem detekterer brann/røykutvikling. Seriekoblede røykvarslere varsler mellom røykvarslere, mellom leiligheter og fellesområder.

Si at det oppstår branntilløp i kjellerboden din midt på natten. Da sender røykvarsleren der signaler til røykvarsleren på soverommet ditt. Dermed får du kommet i gang med slukkearbeid og evakuering tidligere.

Seriekoblede røykvarslere er spesielt viktig dersom boligen din har flere etasjer.

Gå for trådløs sammenkobling, så slipper du dyre kablede løsninger. De trådløse variantene er dessuten enkle å montere.

 

3. Smarte røykvarslere

En smart røykvarsler er mer “intelligent” enn tradisjonelle røykvarslere og kommuniserer med omverdenen via internett.

Smarte røykvarslere fungerer på samme måte som tradisjonelle røykvarslere, men kan i tillegg gjøre følgende:

  • Forhindre/redusere uønskede alarmer og unødvendig evakuering av bygninger, noe som gir færre kostbare vekterutrykninger
  • Varsle til alarmsentral og brannvesen
  • Varsle lokalt og til beboere via app eller via SMS
  • Varsle til app eller SMS når batterier bør byttes
  • Teste seg selv og tilpasse seg miljøet de er installert i

 

4. Godkjente røykvarslere

Det er forhandlerne som er ansvarlig for at røykvarslerne de selger, er produsert i henhold til regelverket. Godkjente røykvarslere skal være merket NS-EN 14604, DSB 235 eller SNR 235. I tillegg må du sjekke at varsleren er CE-merket.

Røykvarslere bør for øvrig kjøpes hos forhandlere du har grunn til å oppfatte som seriøse.

 

5. Jo flere røykvarslere i hjemmet, desto bedre

Ideelt sett bør du ha en røykvarsler i hvert rom i boligen. Prioriter iallfall stue, kjøkken, gang utenfor soverom og samtlige soverom. Det er krav om minst én røykvarsler i hver etasje i alle hjem, hus og hytter.

En god huskeregel: Plasser seriekoblede røykvarslere både i rommene der det er størst risiko for at brann skal oppstå, og i rommene der det er størst sjanse for at alarmen vil vekke deg og din familie.

 

6. Sist men ikke minst: Test røykvarslerne jevnlig!

Røykvarslere i alle rom er vel og bra, men de utgjør en falsk trygghet dersom de ikke virker når det gjelder som mest. Derfor bør du teste røykvarslerne minst én gang i måneden, og hver gang du har vært bortreist (da kan nemlig batteriet ha gått tomt).

Hold inne testknappen til du hører sirenen. Når du bytter batteri, er det lurt å teste varsleren med røyk fra en røykstikke eller testgass for å sjekke luftgjennomstrømningen i detektorkammeret.

Røykvarslere bør byttes etter 10 år. Jo eldre elektronikken er, desto større er faren for at røykvarsleren feiler. De fleste eldre røykvarslere er dessuten ioniske, og disse er ikke gode til å detektere ulmebranner (jf. punkt 1).

Støv på detektorelementene kan øke varslerens reaksjonstid, så du bør støvsuge eller blåse rene alle røykvarslere minst én gang i året Samtidig bør du bytte batteri og utføre funksjonstest.

Egenerklæringsskjema