<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Slik får du økonomien til å gå rundt i ditt borettslag

4 minutter lesetid | Stein Bakker

Etablerte og veldrevne borettslag med god orden i økonomien er ekstra attraktive for boligkjøpere. Når boligselskapet etter hvert opparbeider seg en solid egenkapital som kan benyttes for å finansiere diverse vedlikehold, kan vedlikeholdsprosjekter igangsettes uten at det må medføre økning av felleskostnader som følge av lånopptak. Dette gir en ekstra trygghetsfølelse for andelseiere.

I dette innlegget gir vi deg gode råd om hvordan man kan spare penger og redusere kostnader i borettslaget.

 

God økonomistyring er alfa og omega

Effektiv og trygg styring av økonomien er en forutsetning for en stabil økonomi i borettslaget. Gå gjennom betalte fakturaer månedlig. Ha fokus og bevissthet på hva ting koster, og hvordan fellesskapets midler forvaltes.

 

Reforhandle styrets avtaler jevnlig

Mange borettslag betaler hvert år flere hundre tusen kroner mer enn nødvendig på grunn av lite gunstige vilkår på sine lån og forsikringer. Derfor er det blitt stadig vanligere at styret reforhandler sine avtaler, som f.eks. forsikring, strøm, TV/bredbånd, renhold, vedlikehold og vaktmestertjenester.

Borettslag bør reforhandle sine betingelser med jevne mellomrom, gjerne årlig. Les mer her om hvor mye et borettslag kan spare i fellesgjeld på å reforhandle betingelser på lån og forsikringer.

Les også: Derfor bør skadeforebyggende arbeid prioriteres

 

Få billigere forsikring med forebyggende arbeid

Forebyggende arbeid i borettslaget kan redusere forsikringspremie og skadeutgifter. Her er noen sikkerhets- og vedlikeholdstiltak dere kan gjøre for å holde forsikrings- og skadeutgifter nede:

  • Installer overvåking i fellesareal/garasjeanlegg for å unngå innbrudd, tyveri og hærverk. Utfør rørfornying og jevnlig vedlikehold for å hindre lekkasjer og følgeskader.
  • Inngå avtaler om felles brannvarsling.
  • Årlig el-kontroll utført av autorisert firma med påfølgende dokumentasjon.
  • Jevnlig kontroll av tak utført av firma som har den rette kompetansen og kan levere rapport og dokumentasjon.

 

Foreta investeringer som i det lange løp gir besparelser

Mange borettslag investerer i smarthusløsninger for å spare utgifter. For eksempel kan man bytte til LED-lys i fellesarealer inne og ute, og installere tidsstyring og bevegelsessensorer, slik at ikke lyset står på unødig.

Her skriver vi om hvordan sensorstyring av lys og smart varmestyring i leiligheter og fellesarealer kan spare strømutgifter.


Tips: Ha fokus på temperatur i fellesareal og temperatur på varmtvannsberederne, ofte står disse høyere enn 70 grader. (Ikke glem faremomentet med legionellabakterien ved å redusere temperaturen så mye under 70.)


 

Utlys behov for arbeidskraft blant beboerne

Et borettslag/sameie har ofte flere som ønsker å bidra til å utføre forefallende arbeid. Ved å inngå arbeidskontrakter med disse kan fort timeprisen reduseres kraftig i forhold til innleie av firma. Typiske arbeidsoppgaver kan være plenklipping, planting, lettere malerarbeid, kosting, spyling, vintervedlikehold, m.m.

To tips til slutt:

  • Innhent alltid anbud fra flere ved større arbeider / rehabilitering – her er det mye å spare!
  • Tenk langsiktig, ha en spareplan og sett av midler til fremtidig vedlikehold.

 

Egenerklæringsskjema