<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Slik kan styret i boligselskaper bruke Røykvarslerdagen til å øke brannsikkerheten

6 minutter lesetid | Espen Schrøder

Sitter du i styret i borettslag eller sameie? Benytt Røykvarslerdagen 1. desember til å skape et enda tryggere bomiljø.

Hva er verdien av en røykvarsler som ikke fungerer, enten det skyldes oppbrukte batterier eller at røykkammeret er fullt av støv? Svaret er at det ikke lenger er en varsler, men en nytteløs dings. En farlig nytteløs dings, siden den skaper falsk trygghet.

Kan du med sikkerhet si at alle røykvarslerne i boligselskapet virker som de skal? Vet du hvor mange av deres røykvarslere som ikke fungerer? Kan styret i det hele tatt vite sikkert om alle beboere faktisk HAR røykvarslere installert?

Om det i deres borettslag eller sameie er montert enkle røykvarslere laget for frittstående hjem, er det umulig å vite at alle fungerer, til enhver tid.

Enkle røykvarslere burde ha vært forbudt i borettslag og sameier siden brannsikkerheten i et boligselskap er avhengig av at hver eneste leilighet har et velfungerende varslingssystem.

 

Bruk røykvarslerdagen fornuftig: Det er dobbelt så mange boligbranner i desember

Visste du at røykvarsleren i hver fjerde brann ikke er koblet til eller ikke fungerer? Og at halvparten av alle dødsbranner skjer i boliger uten røykvarsler som virker?

Vi går inn i desember – en måned med i snitt dobbelt så mange boligbranner som ellers i året. Røykvarslere som av ulike årsaker ikke fungerer som de skal, er rett og slett en brannfelle som kan koste liv.

Røykvarslerdagen 1. desember er derfor en gylden anledning for dere i styret til å sette fokus på brannvern og få beboerne til kontrollere røykvarslerne sine og bytte batterier. Men husk – at beboernes røykvarslere fungerer, omfatter mer enn at de har fungerende batteri. 


Les mer: Hva er røykvarslerens dag?

 

3 kritiske spørsmål som styret bør få klarhet i

 

1. Fungerer røykkammeret?

For å sikre at røykkammeret i varsleren er tilstrekkelig følsomt for røykmolekyler og -partikler, må varsleren regelmessig støvsuges utvendig. Over tid vil det nemlig samles opp støv, små insekter og lignende i rillene rundt røykvarsleren og i selve kammeret. 

Obs: Hvis røykvarsleren er blitt for gammel, kan teknologien og sensorer ha sluttet å fungere, selv om den piper når du trykker på testknappen. En røykvarsler av nyere type justerer seg selv avhengig av mengden støv og smuss som samler seg i røykkammeret.

2. Virker sirenen? 

Er sirenen i røykvarsleren høy nok til at beboere i naboleiligheter vil høre alarmen, selv når de sover? Dersom ikke naboen våkner av røykvarslerens piping, vil sannsynligvis ikke beboeren i den aktuelle leiligheten gjøre det heller. 

Mange tar for gitt at røykvarsleren lager så høy lyd at de vil våkne av den umiddelbart, men det stemmer ikke. Det hender ofte at folk som sover tungt, ikke hører varslingen – spesielt hørselshemmede. F.eks. er det ganske vanlig at eldre har større eller mindre hørselstap, og spesielt i det frekvensområdet der de fleste varslingssignaler ligger. 

3. Vil røykvarsleren varsle andre i bygget?

En moderne røykvarsler laget for borettslag og sameier kommuniserer med andre røykvarslere i hvert enkelt hjem og med andre røykvarslere i bygget, både med naboens røykvarsler og de som er i fellesområder.

Dette for å sikre at et varslingsanlegg alltid får kommunisert med omverdenen – med andre beboere så vel som en FG-godkjent døgnbemannet alarmsentral – bør en røykvarsler kunne kommunisere via WiFi-nettet og samtidig ha mulighet til å kommunisere via andre kanaler dersom WiFi-nettet er nede. 

Felles brannvarsling sørger for at beboerne kommer seg ut i tide

Tid er en viktig faktor for å få stoppet en brann i tide. Tidlig varsling kan også være avgjørende for at alle beboerne faktisk klarer å kommer seg ut.

En moderne røykvarsler laget for borettslag og sameier kommuniserer med andre røykvarslere i hvert enkelt hjem og med andre røykvarslere i bygget, både med naboens røykvarsler og de som er i fellesområder.

En røykvarsler bør kunne kommunisere via WiFi-nettet og samtidig ha mulighet til å kommunisere via andre kanaler dersom WiFi-nettet er nede. Varslingsanlegget bør alltid kunne kommunisere med omverdenen, med andre beboere og en alarmsentral.

SFTY tilbyr slike røykvarslere tilkoblet FG-godkjent døgnbemannet alarmsentral, som en del av et felles brannvarslingsanlegg i borettslaget. 

Felles brannvarsling er trygt for alle parter. Beboere får vissheten om at naboen har like god brannvarsling som de selv, og at den fungerer når det gjelder. Styret får en fullstendig oversikt over installerte enheter i bygget og ser at alt fungerer til enhver tid.

Les også: Hvorfor bør du prioritere å investere i brann- og vannlekkasje varsling?

Styrets sjekkliste