<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Slik kan styret i boligselskaper bruke Røykvarslerdagen til å øke brannsikkerheten

6 minutter lesetid | Espen Schrøder

Sitter du i styret i borettslag eller sameie? Benytt Røykvarslerdagen 1. desember til å skape et enda tryggere bomiljø.

Hva er verdien av en røykvarsler som ikke fungerer, enten det skyldes oppbrukte batterier eller at røykkammeret er fullt av støv? Svaret er at det ikke lenger er en varsler, men en nytteløs dings. En farlig nytteløs dings, siden den skaper falsk trygghet.

Kan du med sikkerhet si at alle røykvarslerne i boligselskapet virker som de skal? Vet du hvor mange av deres røykvarslere som ikke fungerer? Kan styret i det hele tatt vite sikkert om alle beboere faktisk HAR røykvarslere installert?

Om det i deres borettslag eller sameie er montert enkle røykvarslere laget for frittstående hjem, er det umulig å vite at alle fungerer, til enhver tid.

Som vi skrev om i innlegget Enkle røykvarslere skulle vært forbudt i borettslag og sameier, så er brannsikkerheten i et boligselskap helt avhengig av at hver eneste leilighet har et velfungerende varslingssystem. 

3 kritiske spørsmål som styret bør få klarhet i

Visste du at røykvarsleren i hver fjerde brann ikke er koblet til eller ikke fungerer? Og at halvparten av alle dødsbranner skjer i boliger uten røykvarsler som virker?

Vi går snart inn i desember – en måned med i snitt dobbelt så mange boligbranner som ellers i året. Røykvarslere som av ulike årsaker ikke fungerer som de skal, er rett og slett en brannfelle som kan koste liv.

Røykvarslerdagen 1. desember er derfor en gylden anledning for dere i styret til å sette fokus på brannvern og få beboerne til kontrollere røykvarslerne sine og bytte batterier. Men husk – at beboernes røykvarslere fungerer, omfatter mer enn at de har fungerende batteri. 

Les mer: Hva er røykvarslerens dag?

Benytt Røykvarslerdagen til å få avklart følgende tre ting om røykvarslerne i boligselskapet: 
 

1. Fungerer røykkammeret?

For å sikre at røykkammeret i varsleren er tilstrekkelig følsomt for røykmolekyler og -partikler, må varsleren regelmessig støvsuges utvendig. Over tid vil det nemlig samles opp støv, små insekter og lignende i rillene rundt røykvarsleren og i selve kammeret. 

Obs: Hvis røykvarsleren er blitt for gammel, kan teknologien og sensorer ha sluttet å fungere, selv om den piper når du trykker på testknappen. En røykvarsler av nyere type justerer seg selv avhengig av mengden støv og smuss som samler seg i røykkammeret.

2. Virker sirenen? 

Er sirenen i røykvarsleren høy nok til at beboere i naboleiligheter vil høre alarmen, selv når de sover? Dersom ikke naboen våkner av røykvarslerens piping, vil sannsynligvis ikke beboeren i den aktuelle leiligheten gjøre det heller. 

Mange tar for gitt at røykvarsleren lager så høy lyd at de vil våkne av den umiddelbart, men det stemmer ikke. Det hender ofte at folk som sover tungt, ikke hører varslingen – spesielt hørselshemmede. F.eks. er det ganske vanlig at eldre har større eller mindre hørselstap, og spesielt i det frekvensområdet der de fleste varslingssignaler ligger. 

3. Vil røykvarsleren varsle andre i bygget?

En moderne røykvarsler laget for borettslag og sameier kommuniserer med andre røykvarslere i hvert enkelt hjem og med andre røykvarslere i bygget, både med naboens røykvarsler og de som er i fellesområder.

Dette for å sikre at et varslingsanlegg alltid får kommunisert med omverdenen – med andre beboere så vel som en FG-godkjent døgnbemannet alarmsentral – bør en røykvarsler kunne kommunisere via WiFi-nettet og samtidig ha mulighet til å kommunisere via andre kanaler dersom WiFi-nettet er nede. 

Slik får styret kontroll på at brannvarslingen fungerer

Styret bør ha en enkel administrasjonsplattform for å kunne holde øye med alle røykvarslere i bygget eller husrekken. Et slikt system bør gi oversikt over batteristatus i alle røykvarslere, og om disse er online og rapporterer riktig. 

Hvis en røykvarsler begynner å gå tom for batteri, eller har gått tom, skal både styret og beboere få beskjed, enten via en app eller på annen måte. På den måten kan både styret og beboere føle seg trygg på at brannvarslingssystemet faktisk fungerer.

Alle røykvarslerbatterier må byttes minst én gang i året. Gjør det til en regel i ditt borettslag og sameie å bytte dem på Røykvarslerdagen.

 

Styrets sjekkliste