<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Vannlekkasjen er et faktum: Hva skjer nå?

4 minutter lesetid | Espen Schrøder

Vannskader er den vanligste og mest kostbare skaden i boligselskaper. Dersom en vannlekkasje ikke oppdages og stoppes i tide, kan det oppstå store følgeskader i egen og andres leiligheter. For å bidra til rask varsling og rask handling må alle beboere være informert om hva de skal gjøre når en vannlekkasje oppstår.

I dette innlegget ser vi nærmere på to ulike scenarier ved oppstått vannlekkasje – hva som skjer dersom en beboer oppdager en lekkasje i egen leilighet, og hva som skjer dersom det oppstår en vannlekkasje i en leilighet der ingen er hjemme.

Scenario 1: Beboer oppdager vannlekkasje i egen leilighet

Dersom en beboer er hjemme og oppdager en vannlekkasje, gjelder det å begrense skaden så langt det lar seg gjøre. Det vil si at beboeren må tørke opp vannet så raskt som mulig.

En av de vanligste årsakene til vannskader er ulike typer rørbrudd. Beboeren må vite hvor hovedstoppekranen er, slik at man får stoppet vanntilførselen til det røret som eventuelt lekker og forårsaker skaden.

Hvis man ikke klarer å stenge vannet selv, må rørlegger tilkalles umiddelbart.

Les også: Slik fungerer felles vannlekkasjevarsling

 

Scenario 2: Beboer er ikke hjemme når vannlekkasjen oppstår

Å stoppe en vannlekkasje i egen leilighet er nok greit for de fleste. Men hva skjer når det oppstår en vannlekkasje hos naboen og vedkommende ikke er hjemme?

Det vanligste er lokal vannlekkasjevarsling i egen leilighet, og dette er oftest et initiativ beboer tar alene, eller blir pålagt ved installasjon av nytt kjøkken. Vanligvis vil en alarm pipe lokalt i leiligheten, eller via app til andre som bor i leiligheten. Dersom ingen er hjemme, kan det gå lang tid før lekkasjen oppdages og kan håndteres.

Felles vannlekkasjevarsling, derimot, sikrer at alle beboere har fungerende varsling, og at flere får melding. Dermed er det flere som kan gripe inn umiddelbart. Slik fungerer det: Varslingen har en justerbar responstid, og når denne er utløpt og vannet fremdeles ikke er tørket opp, vil alarmen spre seg videre i bygget. Alarmen varsler leilighetene under, samt at styret, vaktmester eller en rørlegger kan varsles.

Ved å raskt varsle og involvere flere personer er sjansen betydelig større for at man raskt kan få begrenset skadeomfanget og de påfølgende kostnadene.

Les også: Hva gjør du ved en vannlekkasje i borettslaget?

 

Oppdag vannlekkasjer før de forårsaker kostbare skader

I boligselskaper er vannlekkasjer noe som angår alle. Med felles vannlekkasjevarsling kan styret se at alle boenheter har fungerende vanndeteksjon. Slik sikrer man ikke bare hver enkelt leilighet mot vannskader, men også hele bygget.

Felles vannlekkasjevarsling er et effektivt og rimelig tiltak for å bevare et trygt bomiljø og unngå unødvendige skader og utgifter.

 

New call-to-action