<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Slik fungerer felles vannlekkasjevarsling

5 minutter lesetid | Espen Schrøder

I borettslag og sameier er vannlekkasjer alles anliggende. Med felles vannlekkasjevarsling kan styret se at alle boenheter har fungerende vanndeteksjon i våtrom og under kjøkkenbenken. Slik sikrer du hele bygget, ikke bare hver enkelt leilighet, mot vannskader.

 

Felles vannlekkasjevarsling er et effektivt tiltak for å forebygge og unngå skader, utgifter og uro. I denne artikkelen forklarer jeg hvordan dette fungerer i praksis.

 

Forskjellen på tradisjonell og felles vannlekkasjevarsling

Første regel for vannlekkasjer er at de må varsles raskt, slik at man også kan handle raskt. Den tradisjonelle vannlekkasjevarslingen sier fra dersom en vannlekkasje oppdages inne i en leilighet. Men det hjelper lite med vannlekkasjevarsling dersom den kun kan høres inne i leiligheten den oppstod, og de som bor der ikke er hjemme.

Med felles vannlekkasjevarsling vil også naboer, dere i styret og vaktmesteren varsles umiddelbart. Når flere mennesker varsles, er sjansen betydelig større for at noen kan gripe inn umiddelbart. Rask inngripen og handling er helt avgjørende for å begrense skadene og kostnadene.

 

Dette skjer når vannlekkasjen oppstår

Så fort sensorenheten detekterer vann, avgir den en høy pipelyd. Den aktuelle beboeren får samtidig en alarm på mobiltelefonen og et SMS-varsel. Disse varslene går ut uansett hvor i verden vedkommende befinner seg. Idet varselet går ut til beboeren, starter systemet en nedtelling på et visst antall minutter, en såkalt eskaleringstid. Dette er tiden beboeren har på seg til selv å få stoppet lekkasjen. Er ikke vannet tørket opp innen eskaleringstiden går ut, går alarmen videre til de som bor i etasjene under, og til de som er administratorer i bygget.

Felles vannlekkasjevarsling varsler altså ikke bare lokalt i leiligheten eller i fellesområdet når sensoren detekterer vann – varslingen går etter hvert til hele bygget. Det er også mulig å koble rørlegger og vaktmester på, slik at de får stoppet vannlekkasjen før det oppstår store skader. Rask kollektiv varsling gir muligheten for rask kollektiv handling.

Les også: Hva gjør du ved en vannlekkasje i borettslaget?

 

Hvordan kommer vi i gang?

En del beboere møter nye løsninger i borettslaget med skepsis, men løsningen for felles vannlekkasjevarsling krever svært liten innsats fra beboerne selv.

 

Installasjonen

Installasjonen gjøres enkelt med en app. I appen får du trinnvis forklaring på installasjonen, som i sin helhet tar et par minutter å komplettere. Etter installasjonen kan du velge hvem i ditt hjem som skal ha varsler fra sensoren, og du får en oversikt over temperatur og fuktighet over tid i en graf, og øyeblikksbilde av siste rapport.

 

Kobler seg på det trådløse nettverket

Beboerne har allerede det de trenger for at vannlekkasjevarslingen kan kommunisere både med beboeren selv og resten av borettslaget eller sameiet. Så fort appen er installert og koblet til internett, har beboeren tilgang til alle varsler og oppdateringer, uten at det krever noe mer av internettkapasiteten enn en helt vanlig mobilapp. I tillegg kan appen guide beboeren gjennom oppsett av vannlekkasjevarslingen, noe som gjør innstalleringen rask og enkel.

 

Plassering av sensoren

Sensorenheten er liten og kan plasseres der det er risiko for lekkasje. Kjøkkenvasken, oppvask- og vaskemaskinen, varmtvannsberederen og andre steder i leiligheten der det kan lekke vann, er godt egnede plasseringer for vannlekkasjevarsleren. Du kan også plugge i en sensorkabel som du kan ha så lang du ønsker, gjerne med flere kabler etter hverandre. På den måten kan du plassere enheten på et typisk risikopunkt, og ved at sensorkabelen går under en benk eller en oppvask- eller vaskemaskin, kan du dekke store deler av leiligheten. Dette er all innsatsen som kreves av beboeren.

 

God vannlekkasjevarsling er en evig aktuell investering

Vannlekkasjer er den vanligste årsaken til skader i borettslag og sameier. Finans Norges vannskadestatistikk viser at det i snitt oppstår en vannskade hvert 9. minutt. En lekkasje som ikke oppdages og stoppes i tide, kan lage store følgeskader, både på andre leiligheter og i fellesområder. Med felles vannlekkasjevarsling i boligselskapet kan du unngå dyre vannskader.

New call-to-action