<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Slik fungerer felles vannlekkasjevarsling

6 minutter lesetid | Espen Schrøder

I borettslag og sameier er det viktig med felles tilnærming til skader som kan oppstå. Et godt eksempel er en vannlekkasje, som raskt blir et problem for mange leiligheter og som vil koste mye å utbedre

Med felles vannlekkasjevarsling kan styret se at alle boenheter har fungerende vanndeteksjon under kjøkkenbenken og andre rom uten sluk. Slik sikrer du hele bygget, ikke bare hver enkelt leilighet, mot vannskader.

Felles vannlekkasjevarsling er et effektivt tiltak for å forebygge og unngå skader, utgifter og uro. I denne artikkelen forklares hvordan systemet fungerer i praksis.

Forskjellen på tradisjonell og felles vannlekkasjevarsling

Første regel for vannlekkasjer er at de må oppdages og varsles raskt, slik at man også kan utbedre raskt. En tradisjonell vannlekkasjevarsling benytter en lokal alarm dersom en vannlekkasje oppdages i leiligheten. Men det hjelper lite med vannlekkasjevarsling dersom den kun kan høres inne i leiligheten den oppstod, og de som bor der ikke er hjemme. Beboerene lenger nedover i blokka er prisgitt deres tilstedeværelse og mulighet for handling, før vannet renner videre nedover i bygningsmassen til deres egen leilighet. 

Med felles vannlekkasjevarsling vil også naboer, styret og vaktmesteren varsles umiddelbart. Når flere mennesker varsles, er sjansen betydelig større for at noen kan gripe inn umiddelbart. Rask inngripen og handling er helt avgjørende for å begrense skadene og kostnadene.

Les også: Hva får boligselskapet tilbake for å investere i et tryggere bomiljø? 

Dette skjer når vannlekkasjen oppstår

Med felles varsling er du heldigvis ikke avhengig av at den enkelte beboer er hjemme. Så fort sensoren detekterer vann, avgir den en høy pipelyd. Den aktuelle beboeren får samtidig en alarm på mobiltelefonen og et SMS-varsel. Disse varslene går ut uansett hvor i verden vedkommende befinner seg. Idet varselet går ut til beboeren, starter systemet en nedtelling på et visst antall minutter, en såkalt eskaleringstid. Dette er tiden beboeren har på seg til selv å få stoppet lekkasjen. Er ikke vannet tørket opp innen eskaleringstiden (eksempelvis 30min) går ut, går alarmen videre til de som bor i etasjene under, og til de som er administratorer i bygget.

Felles vannlekkasjevarsling varsler altså ikke bare lokalt i leiligheten eller i fellesområdet når sensoren detekterer vann – varslingen går etter hvert til leiligheter under og tilknyttede administratorer, styremedlemmer og andre dere ønsker skal bli varslet. Det er også mulig å koble rørlegger og vaktmester på, slik at de får stoppet vannlekkasjen før det oppstår store skader. Rask kollektiv varsling gir muligheten for rask kollektiv handling.

Les også: Hva gjør du ved en vannlekkasje i borettslaget? 

Slik kommer du i gang?

Det er enkelt og raskt  å komme i gang. Løsningen for felles vannlekkasjevarsling krever svært liten innsats fra beboerne selv.

Installasjonen

Installasjonen gjøres enkelt av vår installatør på noen få minutter. Under og etter installasjonen kan du velge hvem i ditt hjem som skal ha varsler om en vannlekkasje, og du får en oversikt over temperatur og fuktighet over tid i en graf, og øyeblikksbilde av siste rapport.

Kobler seg på det trådløse nettverket

Så fort appen er installert og koblet til internett, har beboeren tilgang til alle varsler og oppdateringer.

Plassering av sensoren

Sensorenheten er liten og kan plasseres der det er risiko for lekkasje. Kjøkkenvasken, oppvask- og vaskemaskinen, varmtvannsberederen og andre steder i leiligheten der det kan lekke vann og spesielt i de rom det ikke er sluk. Du kan også plugge i en sensorkabel som du kan ha så lang du ønsker, gjerne med flere kabler etter hverandre. På den måten kan du plassere enheten på et typisk risikopunkt, og ved at sensorkabelen går under en benk eller en oppvask- eller vaskemaskin, kan du dekke store deler av leiligheten.

God vannlekkasjevarsling er en evig aktuell investering

Vannlekkasjer er den vanligste årsaken til skader i borettslag og sameier. Finans Norges vannskadestatistikk viser at det i snitt oppstår en vannskade hvert 9. minutt. En lekkasje som ikke oppdages og stoppes i tide, kan lage store følgeskader, både på andre leiligheter og i fellesområder. Med felles vannlekkasjevarsling i boligselskapet kan du unngå dyre vannskader.

Dessverre er det en vanlig misoppfatning at slike varslingsanlegg mer kostbare enn man har råd til, særlig i en tid med høye strømpriser og stram økonomi.

Les mer:  Hvorfor du bør prioritere å investere i brann- og vannlekkasje varsling.

New call-to-action