<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

En god styreportal gjør styrejobben enklere

9 minutter lesetid | Espen Schrøder

Mange styremedlemmer er fremdeles skeptiske til å ta i bruk digitale løsninger i sitt boligselskap, kanskje fordi de tror det vil være vanskelig å bruke? Derfor har vi i Sfty laget en løsning som fokuserer på å gjøre kommunikasjon med beboere mye enklere, og samtidig gi en enkel status på sikkerheten og beboeres trygghet.

Med Sftys styreportal får du en kontrollportal du lett kan bruke på både smarttelefon og PC/Mac. Portalen gir status på hele bygget, døgnet rundt. Dersom noe er feil, vil styret umiddelbart få en melding, og kan da se i hvilken leilighet avviket har oppstått. Med et par tastetrykk kan man ringe beboer eller sende en e-post/SMS for å få beboer til å utbedre feilen.

Kontrollportalen gir styret full oversikt over sikkerheten knyttet til brann- og vannlekkasjevarsling i hele boligselskapet, og i denne artikkelen forklarer vi hvordan dette fungerer i praksis.

 

Alt du trenger, ligger tilgjengelig på dashboardet

Når du åpner styreportalen, kommer du til et oversiktlig dashboard. Det er satt opp slik skjermbildet her viser:

Styreportal

 

Du har syv kort (områder) du kan klikke deg inn på: ‘Status soner’, ‘Røykalarmer’, ‘Vannalarmer’, ‘Klimavarsler’, ‘Offline soner’, ‘Soner som trenger oppfølging’, ‘Installasjon’ og ‘Beboere installert appen’. Kortene er inndelt i to seksjoner: ‘Oversikt’ og ‘Oppfølging’.

Fra dashboardet har du tilgang til alle funksjonene i styreportalen.

 

Egendefinerte alarmgrupper

Systemet deler boligselskapet inn i ulike alarmgrupper, og du bestemmer hvilke beboere og leiligheter som skal være i samme gruppe. Portalen har mange ulike faktorer du kan gruppere etter: oppgang, blokk, adresse, leilighetsnummer, navn på beboere og status på røykvarslere og vannlekkasjevarslere, for å nevne noe. Ønsker du å separere fellesområdene for å kunne overvåke dem som en samlet enhet, kan du lage en egen alarmgruppe for disse.

 

Full oversikt over røykvarslere

Du kan se batteristatus på hver enkelt røykvarsler i hele boligselskapet. Systemet rapporterer denne statusen annenhver time, slik at du til enhver tid er oppdatert. Dersom en røykvarsler er offline, får den ikke varslet om status, men ved hjelp av heartbeat-teknologi kan en offline røykvarsler sende status via naborøykvarsleren.

Den mest alvorlige statusen for en røykvarsler er tomt batteri. Styret kan se batteristatus på alle røykvarslere, noe som er en ekstra forsikring om at beboere blir minnet om å skifte batteri jevnlig.

I det kortet som viser soner som trenger oppfølging, kan du se hvilke leiligheter eller fellesområder som har behov for en sjekk. Når du klikker deg inn i dette kortet, får du informasjon om hvilke dette gjelder, og hva som forårsaker at de havner i denne kategorien.

 

Full oversikt over vannlekkasjevarslere

Du kan se batteristatus på hver enkelt vannlekkasjevarsler i hele boligselskapet. Systemet rapporterer denne statusen, slik at du til enhver tid er oppdatert.

Akkurat som med røykvarslere, er den mest alvorlige statusen for en vannlekkasjevarsler tomt batteri. Styret kan se batteristatus på alle vannlekkasjevarslere, slik at de kan påminne beboere om å skifte batteri jevnlig.

I kortet som viser soner som trenger oppfølging, kan du se hvilke leiligheter eller fellesområder som trenger en sjekk. Ved å klikke deg inn i dette kortet får du informasjon om hvilke dette gjelder, og hva som gjør at de havner i denne kategorien.

 

Inneklimaoversikt

Styret kan ikke se hvordan inneklimaet er i alle leiligheter til enhver tid. Dette handler blant annet om hensynet til personvern, som gjør at styret ikke skal ha tilgang til mer informasjon enn det som er sikkerhetsmessig nødvendig.

For å sikre at det går ut varsling dersom verdier i temperatur og fuktighet går utenfor normalen, kan dere sette noen terskelverdier, eksempelvis for hvor lav og høy temperaturen i en leilighet kan bli før det går ut et varsel til den som administrerer det spesifikke bygget. Dersom temperaturen i en leilighet måles til å være så lav som fire grader eller over førti grader, er faren stor for at noe ikke er som det skal. Temperatur og luftfuktighet inngår i dette inneklimavarselet.

Dette er en sikkerhet for hele boligselskapet, men er nyttig også for beboere, dersom de skal være borte fra leiligheten noen dager.

 

Rapporter gir deg god oversikt

Du kan hente ut rapporter på den informasjonen du vil ha samlet. Ønsker du å ha lister i papirformat, kan du skrive dem ut i valgt format, for eksempel som Excel-liste.

Dette betyr at du til enhver tid kan hente ut lister på alle aktuelle statuser: Hvilke røykvarslere mangler batteri, hvilke leiligheter sliter med Wi-Fi, osv. Deretter kan du sende samme beskjed til de som trenger å bli påminnet om for eksempel batteribytte.

Vil du lese om et borettslag som bruker Sftys løsning for felles brannvarsling, kan du lese casestudien av Kajalund Boliganlegg her.

 

Effektivt og tilgjengelig kommunikasjonsverktøy

Med Sfty styreportal har du alltid muligheten til å kommunisere med beboerne. Du kan enten velge et kriterium for kommunikasjonen, for eksempel en spesifikk beskjed som skal gå ut til dem det gjelder, eller du kan gi en beskjed til alle beboere på én adresse eller i én eller flere oppganger.

Ønsker du å kommunisere direkte med én enkelt beboer eller leilighet, er dette også mulig. Du bestemmer selv i hvilket format du ønsker å kommunisere med beboerne, og kan velge mellom SMS eller å sende melding direkte i appen.

I denne artikkelen kan du lese mer om hvordan du sikrer god kommunikasjon i boligselskapet.

 

Ivaretar personvern

Enkelte beboere kan være skeptiske til at styret kan “se inn” i alle leiligheter i form av å vite hvilken tilstand røykvarslerne deres er i. Det er viktig å presisere for beboere at et felles brannvarslingssystem tar hensyn til den europeiske personvernsforordningen, GDPR. Dette betyr i praksis at styret kun kan se batteri- og Wi-Fi-status for hver leilighet.

Det er ingen kamera eller lydopptaksmekanismer som gjør at styret eller andre beboere kan overvåke leiligheter. Den informasjonen som er tilgjengelig for styret, er valgt ut fordi den er avgjørende for å kunne opprettholde et trygt boligselskap for alle beboere.

 

Nyttig verktøy når alarmen går

Ved røykutvikling i en leilighet går alarmen først lokalt, altså kun i den leiligheten der røyken er detektert. Så fort alarmen går av, begynner den å telle sekundene som går før røyken er fjernet. Denne tidsperioden, la oss bruke tre minutter som eksempel, kan styret selv sette for røykvarslerne i boligselskapet. Dersom røyken fjernes innen de tre minuttene er gått, deaktiveres alarmen. Er røyken derimot ikke fjernet innen tre minutter har gått, eskalerer alarmen og går i hele bygget.

 

Hvem har egentlig ansvaret?

Det er viktig å presisere at beboerne selv har ansvar for vedlikehold av røykvarslerne sine, at enhetene både har batteri og fungerer som de skal. Men det er styrets ansvar at de fungerer. Med Sftys system for felles brannvarsling er styreportalen et verktøy som automatisk minner beboere om hva slags handlinger som kreves for at boligselskapet skal være trygt for alle.

 

New call-to-action