<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

10 ting du bør vite om felles sikkerhetsløsninger i borettslag

5 minutter lesetid | Stein Bakker

Sommerferien er over for de fleste av oss, og de aller fleste er kommet tilbake til en leilighet som er i samme stand som de forlot den. Men ikke alle er like heldige ...

Brann er det verste man kan oppleve, for den tar liv. I de borettslag som har akseptert enkle individuelle røykvarslere, kan det som startet som et lite branntilløp, få katastrofale følger.

Hvem skal varsle om en brann eller at en røykvarsler piper, dersom langt over halvparten av naboene er på ferie?

Det hjelper ikke om batterier byttes årlig og testes hver måned, for de varsler ikke naboen. Beboeren må være hjemme og våken om man skal kunne stole på dette som en løsning.

 

Har naboen god nok brannvarsling?

I borettslag og sameier er brannsikkerhet noe som må gjøres i fellesskap, og enkle røykvarslere er ingen løsning. Brannen får da tid til å utvikle seg, og man overskrider tiden på 2–4 minutter, som er uhyre viktig for å kunne redde liv.

Å bo i et borettslag er som et eget lite samfunn, og det hjelper ikke om du tar alle forholdsregler før du forlater ditt hjem, om ikke naboen gjør det samme. Du har ikke bare ansvar for din egen sikkerhet, men også et moralsk ansvar for naboens. Er du sikker på at også naboen har sikret seg tilstrekkelig?

På markedet finnes det mange alarmselskaper som lover å stå beredt for farene som truer. Både brann, vannlekkasje og tyveri kan forekomme mens du lå bekymringsfri i feriemodus milevis unna. Realiteten møter du kanskje ikke før du kommer hjem til en ubehagelig overraskelse med små og store konsekvenser.

 

Tidlig varsling redder liv

Utfordringen ved tradisjonelle alarmselskaper er at de har et system som bare dekker ett hjem, og en manglende varsling til naboen kan få katastrofale konsekvenser.

I borettslag er det ikke plass til individualister når det gjelder sikkerhet. Det er viktig at det er rutiner og systemer som kommuniserer på tvers av alle leiligheter. Om det skulle oppstå røykutvikling, eller i verste fall en brann, er det avgjørende at naboer og brannvesenet blir varslet så tidlig som mulig – tidlig varsling redder liv!.

Les også: Dyre alarmanlegg stopper ikke innbrudd bedre enn Sftys multialarm

 

Sammen er vi tryggere

Et bedre alternativ vil være å gå sammen med dine naboer og sikre deres borettslag med et felles varslingssystem. Ville det ikke vært bedre om naboen kan sjekke hva som foregår om en røykvarsler utløses?

Med en felles alarmløsning i borettslaget unngår man også falske alarmer og unødvendige evakueringer/utrykninger.

 

Her er 10 ting du bør vite om felles alarmløsning i borettslag

  • Systemet kombinerer flere funksjoner som hjelper både deg og naboene med å føle seg sikrere. De detekterer røyk, bevegelse, temperatur og fuktighet.
  • Alle røykvarslerne, både i leilighetene og fellesområdene, er seriekoblet, og kommuniserer sammen. Om én av røykvarslerne skulle falle ut av WiFi-nettet, eller om nettet skulle være nede, er det også en separat lokalradio i hver av enhetene, slik at de fortsatt kan kommunisere, og videresende meldinger om brann.
  • Det er felles brannvarsling i hele bygget, og per sone.
  • Ikke obligatorisk for alle, men det er utviklet en app som alle beboere kan bruke via smarttelefon eller PC/Mac, med komplett status på brannsikkerheten i borettslaget, uansett hvor du skulle befinne deg.
  • Styret har sin egen kontrollportal, som alltid er tilgjengelig, med blant annet informasjon om batteristatus på alle brannvarslere i borettslaget.
  • Brannvarslingssystemet er tilkoblet en FG-godkjent alarmsentral, hvor profesjonelle alarmoperatører alltid er på vakt.
  • Alarmsentralen varsler og informerer det lokale brannvesenet, som straks igangsetter en utrykning.
  • Hver bruker blir varslet på SMS og i app om hva de skal foreta seg ved en eventuell nødsituasjon.
  • Alarmsentralen kan utløse sirener i hele borettslaget og sørge for rask evakuering.
  • Systemet er rimeligere enn tradisjonelle brannalarmer. Enkelt å bruke, enkelt å installere.

 

New Call-to-action