<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

7 grunner til at boligselskapet bør investere i felles brann- og vannlekkasjevarsling

6 minutter lesetid | Stein Bakker

Med felles brann- og vannlekkasjevarsling i boligselskapet kan du som beboer være trygg på at du blir varslet dersom røyk, brann eller vannlekkasje oppstår. Det er også mange andre gode grunner til å investere i et slikt system. 

Sikrer rask og effektiv kommunikasjon

En moderne løsning for felles brann- og vannlekkasjevarsling sikrer en effektiv kommunikasjon fra leiligheten der det er varslet om brann eller vannlekkasje, og ut til relevante beboere. En enkel kommunikasjonsplattform som følger med løsningen, gjør det samtidig enklere for styret å sende ut samme beskjed til en gruppe eller alle beboere. 

Papirpost i postkasser er ressurskrevende for styret og dermed en kostbar, ikke-dynamisk løsning for å formidle informasjon til beboere. Dette kan da velges bort. 

Er det tungvint kommunikasjon, mange papiroppslag og trege prosesser der du bor? Her kan du sjekke om du bor i et forhistorisk borettslag

En helhetlig trygghetsløsning

Når boligselskapet har felles brann- og vannlekkasjevarsling, betyr det i praksis at beboerne er så godt ivaretatt som mulig. Moderne varslingssystemer vil detektere og varsle avvik. 

Varslingen er tydelig, og dersom det er behov for evakuering, vil hver beboer få informasjon på SMS om riktig rute for å evakuere. Slik økes tryggheten og sikkerheten for beboerne, og det er lettere for styret å ivareta sitt overordnede sikkerhetsansvar.

Rask varsling redder liv

En helhetlig trygghetsløsning sørger for rask varsling, som igjen er en forutsetning for rask handling. I en situasjon hvor det enten lekker vann eller det oppstår røykutvikling og brann, teller hvert sekund. Du har ingen tid å miste, og ved å ha en felles løsning for brann- og vannlekkasjevarsling i boligselskapet, blir alle beboere varslet og kan komme seg ut i tide.  

Fjerner “batterifrykt”

Med et moderne varslingssystem trenger verken beboere eller styret å gå på jakt etter batteri i røykvarslere som er i ferd med å dø. Den lille pipelyden vi kjenner fra røykvarslere som indikerer at det er på tide med et batteribytte, er blitt mindre viktig. 

I styreportalen, som styremedlemmer har tilgang til, vil det komme opp en liste over røykvarslere som snart trenger nytt batteri. Dette vises i god tid, slik at prosessen med å bytte batteriene ikke preges av stress og hastverk. Man trenger heller aldri være redd for at røykvarsleren har gått tom for batteri og dermed ikke varsler om røykutvikling i boligen.

Dere unngår omfattende, kostbare vannskader

Vannskader står øverst på skadestatistikkene i borettslag. Ifølge IF Skadeforsikring utgjorde vannlekkasjer hele 75 prosent av alle innmeldte skader og 65 prosent av utbetalingene i tidsrommet 2013–2017. Når vannskadene skal repareres, kan dette bli både kostbart og upraktisk. 

Ved å bo så tett på andre mennesker som man gjør i mange borettslag og sameier, er vannlekkasjer alles anliggende. Med felles vannlekkasjevarsling kan styret se at alle boenheter har fungerende vanndeteksjon i våtrom og under kjøkkenbenken. Slik sikrer du hele bygget, ikke bare hver enkelt leilighet, mot vannskader.

Her kan du lese mer om hvordan felles vannlekkasjevarsling fungerer.

Innovativ og brukervennlig løsning som alle kan bruke

Kombinasjonen av den avanserte teknologien som ligger bak, og systemet som er enkelt å bruke, gjør dette til et godt valg for et boligselskap. Også beboere uten særlig teknisk innsikt kan ta i bruk og raskt bli komfortable med en slik løsning. 

I 2017 vant Sfty-løsningen en internasjonal innovasjonspris på verdens største elektronikkmesse, CES, i kategorien 'Smart Home'. 

Styrearbeidet blir enklere

Med felles brann- og vannlekkasjevarsling kan man få en digital styreportal som fungerer både som et arbeids- og kommunikasjonsverktøy. I tillegg gir det styret en oversikt som gammeldagse permer og papirer ikke kan konkurrere med. 

Les mer om hvordan styrearbeidet blir enklere med en god styreportal


New Call-to-action