<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Case-studie: Sameiet Kajalund Boliganlegg

4 minutter lesetid | Stein Bakker

Sfty har gjennomført komplett installasjon av sin sikkerhetsløsning i Sameiet Kajalund Boliganlegg i Bydel Ullern i Oslo. Sameiet består av fem bygninger, 17 oppganger, 90 leiligheter av ulik størrelse, 68 fellesområder (boder, vaskerom, hobbyrom, lager, peisestue) samt en resepsjon.

Tjenesten Sfty as a Service innebærer en fast månedlig sum per beboer som inkluderer den totale leveransen (utstyr, installasjon, opplæring og drift).

 

Kajalunds behov

Kajalund ønsket å installere et moderne men kostnadseffektivt felles brannvarslingsanlegg for alle bygninger i boliganlegget. Før Sftys løsning ble installert hadde Kajalund tradisjonelle røykvarslere i alle leiligheter, men disse var i all hovedsak ikke koblet til en alarmsentral.Kajalunds beboergruppe, som har en gjennomsnittsalder på over 80 år, har ulik kompetanse i bruk av moderne teknologi. Mange av beboerne har ikke smarttelefon.

Les også: Case-studie: Ingar Nilsens vei 7

 

Leveransen fra Sfty

Installasjonen i Sameiet Kajalund Boliganlegg er i full drift og innbefatter følgende:

Teknisk løsning

Basert på våre målinger av WiFi-dekning estimerte vi behov for 12 LTE-routere med 24 tilkoblede aksesspunkter.

Sfty Sense multidetektor

Totalt har vi installert 109 Sfty Sense multidetektorer, fordelt slik:

  • To stk. i 19 leiligheter
  • Én stk. i 70 leiligheter
  • Én stk. i resepsjon
  • Én stk. i hvert av fellesområdene, til sammen 68 stykker

I tillegg får hver beboer muligheten til å laste ned Sfty-appen, som gir vedkommende tilgang til innbruddsalarm samt enkle og brukervennlige tjenester for personlig trygghet, som Hjelp Meg og Følg Meg.

For at Kajalund skal få fullt utbytte av løsningen, står Sfty ansvarlig for komplett installasjon samt opplæring av styre, administrasjon og beboere. Sfty har også lagt til en “helsesjekk”/etterkontroll etter 12 måneder, som inkluderer opplæring av nye beboere.

 

Sameiet tar sitt sikkerhetsansvar på alvor

Brannsikkerhet er et styreansvar og et personlig ansvar for styremedlemmer. Gjennom å installere felles brannvarsling i alle fellesområder, alle leiligheter og i resepsjon viser Sameiet Kajalund at de tar ansvar for beboernes trygghet og sikkerhet.

– Vi valgte å installere felles brannvarsling for å gi beboerne ytterligere trygghet.

Det uttaler daglig leder for Sameiet Kajalund, Anne Grethe Østberg. Trygghetsfølelsen er viktig for både henne og beboerne.

– Som daglig leder for sameiet opplever jeg det trygt å ha løsningen installert, for da vet jeg at beboerne blir varslet hvis det skulle skje noe i bygget. Vi er et sameie med eldre beboere, og jo mere trygghet, desto bedre føler de seg. Så Sameiet Kajalund er veldig fornøyd med Sftys løsning for felles brannvarsling.

Sfty ønsker å takke daglig leder Anne Grethe Østberg og de øvrige beboere ved Sameiet Kajalund Boliganlegg for et meget hyggelig og godt samarbeid.

 

Styrets sjekkliste