<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Brukervennlig sikkerhet – rett i lommen

8 minutter lesetid | Stein Bakker

Når du bor i et borettslag, er din sikkerhet avhengig av naboen. Men hvordan kan du egentlig vite om alle naboers røykvarslere fungerer?

Med Sftys smarte løsning for felles brannvarsling installert i bygget vet du at naboen din har akkurat samme brannvarslingssystem som deg. Med andre ord kan du føle deg trygg på at du og alle de andre beboerne – og brannvesenet – blir varslet så raskt som mulig ved en eventuell brann.

Alle i borettslaget er like trygge når det er et felles brannvarslingssystem i bygningen som alltid fungerer.

 

Sfty-appen

Sftys totalløsning for felles brannvarsling inkluderer en enkel smarthus-app for hver beboer – Sfty-appen. Appen gir beboerne status fra multidetektoren Sfty Sense, informasjon og varsel ved en eventuell røykutvikling i bygningen.

Med Sfty-appen blir kommunikasjon rundt sikkerhet bedre og hjemmet smartere. La oss se nærmere på hvordan.

 

1. Bedre sikkerhet i ditt hjem

Sfty-appen gir deg enkel oversikt og styring av hjemmet:

  • Røykvarsling, så du får melding også når du ikke er hjemme.
  • Slå innbruddsalarmen AV/PÅ

Dessuten kan du se

  • Batterinivå
  • Temperaturen i hjemmet – og motta melding når det f. eks. blir for kaldt på barnerommet, eller frostvarsel i kjelleren
  • Fuktigheten i hjemmet – og motta melding om det er fare for fuktskade og sopp.

Sfty-appen gjør mer enn å vise deg status fra Multidetektoren. Den lar deg nemlig etablere ditt eget nettverk for personlig trygghet.

 

2. Tjenester for personlig trygghet

Lag ditt personlige trygghetsnettverk

I Sfty-appen kan du invitere inn familie, venner, helsetjenesten, en nabovakt eller andre som vil komme deg til unnsetning hvis du har behov for hjelp eller bare trenger noen som skal følge med deg.

Fra ditt trygghetsnettverk kan du selv bestemme hvem som skal motta hvilke alarmer. Det er alltid brukeren som velger dette, slik at det ikke skal oppleves som at noen overvåker ham eller henne.

Du kan få status og alarmer uansett hvor du er i verden. Kanskje du er på ferie i Australia? Da kan familie eller naboer raskt stikke innom boligen. Det er veldig mye raskere for en nabo å sjekke boligen enn noen utrykningstjeneste. Og veldig mye billigere.

 

Hjelp Meg

Tjenesten Hjelp Meg er en personlig trygghetsalarm. Om du utløser alarmen, enten ved å trykke på alarmknappen eller ved å trekke ut dine øreplugger, vil valgte personer i ditt trygghetsnettverk motta varsling og raskt se hvor du er – de får et kart med din posisjon. Hvis mottaker ikke har Sfty-appen, vil vedkommende få en SMS med en lenke til et kart.

Mange opplever at den mobile trygghetsalarmen kan fungere bra for rehabilitering av personer i alle aldre, i tillegg til å bli et nyttig verktøy for eldre som bor hjemme. Tryggheten alarmen gir, kan bidra til at mange kommer raskere i gang med fysisk og sosial aktivitet etter en operasjon eller innleggelse.

 

Effektiv drift av hjemmetjenester

Alarmen kan også redusere behovet for praktisk bistand, og med Følg Meg-tjenesten i appen kan man invitere venner eller hjemmetjenesten til å følge personen på handletur eller annet.

Ansatte i hjemmetjenesten mener at antall besøk kan reduseres noe dersom brukerne blir mer aktive og er ute på egen hånd. Dette kan gi reduserte kostnader og mer effektiv drift av hjemmetjenester.

 

Følg Meg

Med tjenesten Følg Meg kan du dele dine bevegelser på et kart. Dine valgte personer i trygghetsnettverket vil kunne se hvor du er, og hvor du går. Kanskje du går hjem om kvelden? Er ute på sykkeltur eller fjelltur? Eller bare skal ut og hente posten? Det er opp til deg hva du bruker tjenesten til.

Du kan enkelt legge inn meldinger eller bilder underveis.

 

Frihet og trygghet for eldre

Mange eldre som bor hjemme, er engstelige og redd for å gå turer, så de har kanskje sluttet med dette. Følg Meg kan gi dem frihet og lyst til å prøve seg på turer igjen, uten å måtte engste seg for ikke å få rask hjelp dersom de skulle få et illebefinnende. Når brukere føler seg trygge utenfor hjemmet, tør de også være mer fysiske og sosialt aktive.

Følg Meg kan dessuten gi brukere mulighet til å bo lenger hjemme, fordi de opplever frihet og trygghet.

 

Trygghet for foreldre

Foreldre flest har kjent på usikkerheten knyttet til hvor barna deres befinner seg. Stadig flere bruker derfor apper på mobiltelefonen som gjør at de kan GPS-spore sønner og døtre, men foreldrene må inviteres av barna for å kunne følge dem. Foreldre kan ikke overvåke barna uten samtykke.

Har han kommet seg trygt hjem fra skolen? Jeg er litt engstelig for at hun skal gå hjem alene i mørket?

Følg Meg er en fin tjeneste for barn og unge med smarttelefon, dvs. 99 prosent av alle mellom 12 og 20 år. Med et enkelt tastetrykk kan foreldre følge med på at barna kommer trygt hjem fra skolen. Her kan de også følge dem på hele skoleveien, om barna selv har invitert dem til dette.

Barn og unge opplever at de får mer frihet når de bruker appen, for eksempel ved at de får være ute lenger, fordi foreldrene alltid har oversikt over hvor de er.

Med Sfty-appen blir alt enklere og smartere. Den har enkle men viktige funksjoner som øker din personlige sikkerhet og sikkerheten i ditt hjem.

 

Styrets sjekkliste