<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Dette ansvaret har styret ved brann i et sameie

5 minutter lesetid | Stein Bakker

I et sameie har styret det overordnede juridiske ansvaret for brannsikring. Styret er dermed ansvarlig for å utføre nødvendige sikringstiltak for å forebygge brann, gjennomføre kontroller og tilsyn, og dessuten etablere rutiner for å ivareta brannsikkerhet.

Styret har et hovedansvar for den samlede bygningsmassen og for fellesarealene, mens beboerne selv har et hovedansvar i egen bolig. Forskrift om brannforebygging pålegger imidlertid styrets medlemmer ansvaret for at alle boenhetene i et sameie er tilfredsstillende sikret mot brann.

Hovedgrunnen til at styrets medlemmer har ansvaret for – og retten til – å utføre kollektive brannsikringstiltak i boenhetene, er at det er vanskelig for enkeltbeboere å pålegge naboer å utføre nødvendige sikringstiltak for å forebygge brann.

 

Dette er styrets brannvernansvar i sameiet

 

Internkontroll

Gjennom internkontrollsystem er styret ansvarlig for at brannsikkerheten i bygningene er ivaretatt på en forskriftsmessig måte. Hensikten med internkontroll i boligselskapet er å ivareta beboernes sikkerhet, slik at de til enhver tid er trygge i sine nærområder.

 

Forebyggende brannvern

Forebyggende brannvern er en helt sentral del av internkontrollen i sameier. De fleste branner i boligselskaper oppstår inne i en boenhet og utvikler seg veldig raskt.

I denne sammenheng er fire faktorer spesielt viktige:

 • Tidlig varsling: Beboerne må så tidlig som mulig varsles om at det brenner.
 • Egnede slokkemidler må finnes lett tilgjengelig, slik at beboerne kan forsøke å slokke brannen.
 • Brannskillene må virke som forutsatt, slik at brannen ikke får anledning til å spre seg videre i bygningen.
 • Beboerne må raskt og trygt kunne rømme ut av bygningen, med mindre instruksen er å “bli der du er”, og dette er kommunisert tydelig.

 

Felles brannvarslingssystem

I et sameie er hver beboers sikkerhet i stor grad avhengig av naboen. Det må være en felles løsning for brannvarsling, der alle røykvarslere kobles sammen på tvers av leiligheter og fellesområder.

Utdrag fra § 7 i Forskrift om brannforebygging fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap:

«Eieren av boliger og fritidsboliger skal sørge for at byggverkene har brannalarmanlegg eller et tilstrekkelig antall røykvarslere. Det skal være minst én detektor eller røykvarsler i hver etasje, som skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor tekniske rom. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når dørene mellom rommene er lukket.»

Anskaffelse, plassering, kontroll og vedlikehold av røykvarslere og slokkeutstyr er eiers (styrets) ansvar. Det jevnlige vedlikeholdet av røykvarslere og slokkeutstyr er beboers ansvar.

Som eier må styret informere beboerne om deres ansvar for forskriftsmessig bruk og vedlikehold.

 

Branninstruks

Instrukser for hvordan beboerne skal opptre i tilfelle brann, bør henges opp på synlig sted i fellesområder. Også hver beboer bør få en slik branninstruks. På denne måten sikrer man at beboerne reagerer raskt dersom det begynner å brenne.

En branninstruks bør inneholde følgende:

 • Telefonnummer til brannvesenet
 • Korrekt adresse på eiendommen eller bygningen
 • Oppmøteplass for beboerne
 • Plassering av slokkeutstyr
 • Bruk av felles brannalarmanlegg
 • Viktigheten av ryddige rømningsveier
 • Orientering om rømningsveier og eventuelle alternativer

 

Oppsummering

Styret har det overordnede ansvaret for brannsikring i et sameie. Styret vil kunne stilles til ansvar dersom sameiets forpliktelser etter regelverket ikke er overholdt.

Ønsker du å vite mer kan lese vår guide til kollektiv brannvarsling.

Webinar om brannsikkerhet og beredskap