<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hva er forskjellen på røykvarsler og brannvarsler?

6 minutter lesetid | Stein Bakker

Blant folk flest blir begrepene ‘røykvarsler’ og ‘brannvarsler’ som regel brukt om hverandre. Ja, selv blant eksperter på brannvarslingssystemer råder det en viss forvirring om hva forskjellen på de to begrepene egentlig er.

Begrepsjungelen i brannsikkerhetsbransjen kan være vanskelig å ta seg frem i. I dette innlegget gir vi, én gang for alle, svar på et av de bransjens hittil “uløste mysterier”:

Er det i det hele tatt noen forskjell på røykvarsler og brannvarsler?

Det korte svaret: nei.

Tenker vi på ‘brannvarsler’ som den enheten du har montert i taket hjemme, er begrepet synonymt med ‘røykvarsler’. ‘Brannvarsler’ kan imidlertid også brukes i betydning brannvarslingsanlegg, som er et bedre alternativ enn røykvarslere. Vi begrunner hvorfor.

Men først helt kort om hva en røykvarsler/brannvarsler er:

Røykvarsler (også kalt røykdetektor) er en betegnelse for en detektor som monteres i innvendig tak, og som gir varselsignal ved brann- eller røykutvikling.

Røykvarsler og brannvarsler har samme funksjon og formål: Den reagerer på røykpartikler og branngasser i luften på et tidlig stadium i brannforløpet og varsler ved å gi alarm, slik at du kan gå systematisk til verks for å begrense skadene:

  1. Redde mennesker og dyr
  2. Varsle brannvesenet på nødnummer 110
  3. Slokke brannen

 

Fordeler og ulemper ved vanlig røykvarsler/brannvarsler

Fordelen ved røykvarsler/brannvarsler er at den relativt effektivt varsler brann tidlig i forløpet.

Ulempene er flere. Som vi skriver om her, rykker brannvesenet stadig vekk ut til unødige og falske alarmer – faktisk over 130 ganger hver eneste dag. Røykvarslere gir lett falsk alarm, f. eks. under middagslaging. Dette er problematisk av flere grunner:

  • Brannvesenet må rykke ut unødig
  • Varsleren slås av, og så glemmer man å slå den på igjen
  • Når røykvarslere støtt og stadig går av uten at det er reelle branntilløp, vil det kunne føre til at beboere slutter å ta alarmen alvorlig og ikke evakuerer når det virkelig gjelder.

Den kanskje største ulempen ved ordinære røykvarslere er at de rett og slett ikke lenger virker. Ofte er de enten i ustand, eller så er batteriet dødt. Og selv om dine egne røykvarslere fungerer fint, har du null garanti for at naboens røykvarsler(e) fungerer (eller at naboen i det hele tatt HAR røykvarslere installert).

Heldigvis finnes det en langt mer pålitelig måte å varsle ved brann på.

 

Smart brannvarslingsanlegg for bedre brannsikkerhet

Når du bor i et sameie eller borettslag, er din sikkerhet avhengig av naboen. Derfor må det være en felles løsning for brannvarsling, der alle røykvarslere kobles sammen på tvers av leiligheter og fellesområder.

Med et smart trådløst brannvarslingssystem kommuniserer røykvarslerne seg imellom, men også direkte til et oversiktlig kontrollpanel som styremedlemmene har tilgang til via sin smarttelefon eller PC/Mac.

Røykvarslerne i brannvarslingsanlegget bør kunne kommunisere via ditt WiFi-nett og samtidig ha mulighet til å kommunisere via andre kanaler, dersom ditt WiFi-nett er nede. Dermed får varslingsanlegget alltid kommunisert med omverdenen – ikke bare med deg, men også med andre beboere og til en FG-godkjent døgnbemannet alarmsentral.

Tilkobling til en alarmsentral har dessuten den fordel at de først ringer for å få en bekreftelse på brann før brannvesenet tilkalles.

Det finnes flere typer automatiske brannvarslingsanlegg, og det er klare regler for både utførelse og dimensjonering. De viktigste faktorene som gjør at et brannvarslingsanlegg i et borettslag gir bedre brannsikkerhet enn frittstående røykvarslere/brannvarslere, er at …

  • Røykvarslerne får sikrere drift, og kommuniserer seg imellom
  • Alle beboere blir varslet raskt uansett hvor i bygningen det måtte oppstå brann
  • Det er lettere å avklare hvor i bygningen brannen har oppstått.
  • Ansvaret for brannvern i borettslaget blir enklere å bære

Administrasjonsplattform – alltid kontroll på beboernes sikkerhet i bygningen

Styret i ditt borettslag bør ha en enkel administrasjonsplattform for å kunne monitorere alle røykvarslere i bygget. Som et minimum bør et slikt system gi oversikt over batteristatus i alle enheter i bygget, og om enhetene er online og rapporterer riktig. Hvis en enhet begynner å gå tom for batteri, eller har gått tom, skal både beboere og styret få beskjed enten via en app eller på annen måte.

På den måten vil beboerne kunne føle seg trygge på at bygget har et felles brannvarslingsanlegg som faktisk fungerer.

Styrets sjekkliste