<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hva får boligselskapet tilbake for å investere i et tryggere bomiljø?

4 minutter lesetid | Stein Bakker

For deg som er beboer i et borettslag eller sameie, er det én faktor som er viktigere enn alt annet – at sikkerheten blir ivaretatt.

Det er mange ulike sikkerhetsutfordringer i et boligselskap, fra vannlekkasje, innbrudd og tyveri til sikring av lekeplasser. I det lille samfunnet som et boligselskap er, troner imidlertid brannsikkerhet øverst i sikkerhetshierarkiet. I borettslag og sameier er din families sikkerhet i høy grad avhengig av de som bor rundt deg. Derfor er brannsikkerhet noe som må ivaretas i fellesskap. 

Vi ser nærmere på tre av de viktigste grunnene til at boligselskapet bør investere i gode sikkerhetsløsninger for brannvern.

Et tryggere bomiljø

Du og dine nærmeste skal kunne bo og leve i trygg forvissning om at dere ikke trenger å bekymre dere for om styret har sørget for planer og tiltak som ivaretar beboernes sikkerhet med hensyn til brann og andre ulykker. Sikkerhet kommer alltid først!

Du og dine skal kunne ha visshet om at naboen har like god brannvarsling som dere selv, og at den virker .Med andre ord skal du føle deg trygg på at det er et felles brannvarslingsanlegg i bygningen som fungerer.

Investering i sikkerhet handler i bunn og grunn om din trivsel som beboer. Det aller viktigste er at du føler deg trygg i hjemmet ditt.

Les mer: Sikkerhet i borettslag – dette bør du vite

Fornøyde beboere og et attraktivt boligselskap

Et boligselskap som oppleves sikkert og trygt å bo i, er et sted folk ønsker å bo. Investering i sikkerhet gir et stabilt og forutsigbart bomiljø, og et godt fellesskap beboerne imellom. Godt bomiljø fører nærmest automatisk med seg mer ansvarsbevisste beboere som tar bedre vare på boligene og utemiljøet.

God sikkerhet i boligselskapet gjør det også til et mer attraktivt sted å bo. Å flytte inn i en bolig hvor f.eks. et trådløst system for felles brannvarslingssystem er installert og etablert, vil være et stort pluss for mange kjøpere.

Les også: Bor du i et forhistorisk borettslag?

Styrearbeidet blir enklere

Vurderer du å bli med i styret i boligselskapet? Det innebærer et stort ansvar.

Styreansvaret er et personlig ansvar – det vil si at man står erstatningsansvarlig med sin personlige formue for feil eller unnlatelser man gjør som styremedlem eller styreleder. I et boligselskap som investerer i sikkerheten, er imidlertid dette ansvaret lettere å bære. Risikoen for uønskede hendelser og skader minimeres når boligselskapet investerer i gode sikkerhetsløsninger og etterlever HMS-ansvaret.

Les mer: 10 ting du bør vite om felles sikkerhetsløsninger i borettslag

Billigere forsikring og reduserte felleskostnader

Forsikringsselskaper tilbyr rimeligere forsikringer om man oppgraderer hjemmet sitt med gode løsninger for felles brannvarsling og felles vannlekkasjevarsling. Både fordi det reduserer risikoen for ulykker og skader betraktelig, og fordi kunder med smarthjem koster forsikringsselskapene en hel del mindre. Billigere forsikring vil i sin tur gi lavere månedlige felleskostnader for beboere.