<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ny type felles brannvarsling gir enkelt bedre brannsikkerhet i rekkehus

8 minutter lesetid | Stein Bakker

Brann som sprer seg mellom boenheter i rekkehus, er den største brannutfordringen i tett trehusbebyggelse. Rekkehusbranner sprer seg i mange tilfeller så raskt at "hele rekka går med" før brannvesenet rekker å få satt i gang slokking.

Inntil nå har det ikke vært noen gode alternativer for rekkehus, og man har måttet velge enten enkle individuelle røykvarslere eller komplekse kablede brannalarmløsninger

 

Hva er grunnen til at rekkehus er rene brannfeller?

De fleste rekkehus i Norge er bygget med loftsrom som er ventilert langs takfoten. Dermed vil en brann som slår ut av et vindu eller starter på utsiden av veggen, raskt spre seg til loftsrommet over leiligheten der brannen starter.

Siden loftsrom gjerne er tørre og ofte har mye brennbart innhold, blir det som regel intens overtenning på null komma niks. Dette vil skape overtrykk, slik at brannen sprer seg nedover i rommene under.

Og ettersom loftsrom i rekkehus har liten brannmotstand og i tillegg ikke har gode nok brannskiller, sprer brannen seg ofte raskt til flere boenheter i rekken.

 

brannbil

Brann i rekkehus på Ørejordet. Foto: Kenneth Stensrud, Dagsavisen

 

Hva kan gjøres for å redusere faren for brannspredning i rekkehus?

Dét spørsmålet stiller seniorrådgiver Trond Ramstad i SINTEF Byggforsk i artikkelen “Hva kan vi gjøre med rekkehusbrannene?”. Ifølge Ramstad kan man enkelt begrense brannutviklingen i nye rekkehus ved å unngå å bygge kalde, ventilerte loftsrom. I tillegg må vertikale brannskiller mellom leiligheter føres gjennom loftet og helt ut til taktekningen.

På eksisterende rekkehus med sammenhengende loftsrom over flere boenheter bør man installere takfotventiler med brannstopp, og dessuten bygge brannskillende vegger på loftet over hvert leilighetsskille.

 

Livreddende brannvarsling

Riktig byggemåte på fremtidige rekkehus kan forhindre at branner sprer seg fort og voldsomt – men rekkehusbranner vil fortsatt oppstå. Og da er det én ting som gjelder for å redde seg ut i tide: tidlig varsling.

Av den grunn er et smart trådløst system for felles brannvarsling den ideelle løsning for å sikre beboernes liv og helse ved brann i rekkehus.

Bruk av et smart trådløst brannvarslingssystem i rekkehus gir en rekke fordeler for både styret og beboerne:

Alle røykvarslere kommuniserer seg imellom

Sfty-løsningen består av smarte seriekoblede røykvarslere, og det fine er at de ser forskjell på sikkerhet og seriekobling i eget hjem og seriekobling mellom alle husene i rekken.

Først installerer hver boenhet opp et forsvarlig antall røykvarslere som automatisk seriekobler seg i eget hjem etter hvert som de settes opp. Etter hvert som alle boenheter har koblet opp sine smarte røykvarslere, begynner de å snakke sammen på tvers av rekkehusene, trådløst, for å kommunisere at de virker.

Færre fellesalarmer gir økt tiltro til brannvarslingen

For å unngå “full alarm” i alle enheter ved ethvert bagatellmessig kjøkkenuhell er det lagt inn en forsinkelse på brannvarslingen før det eskalerer til naboene, i tillegg til at beboer først ringes opp av den tilkoblede alarmstasjonen, som sjekker om det er et skarpt eller uønsket tilfelle av brann.

På denne måten slipper beboere å evakuere sine hjem, brannvesenet slipper å rykke ut, og beboere får større tillit til brannvarslingen og reagerer raskere den dagen det virkelig brenner.

Hver eneste røykvarsler kommuniserer med hverandre – men også direkte til et oversiktlig kontrollpanel som styret i sameiet har tilgang til via smarttelefon eller PC/Mac.

 

Kontrollportal gir styret full oversikt over brannsikkerheten i rekkehuskjeden

Styret i sameiet har sin egen kontrollportal på smarttelefon eller PC/Mac. Portalen gir status for brannsikkerhet på hele rekkehuskjeden 24/7, slik at alle skal føle seg trygg.

Blant annet får styret oversikt over batteristatus i alle røykvarslerne i sameiet, og om disse er online og rapporterer riktig. Hvis en røykvarsler begynner å gå tom for batteri, eller har gått tom, får både beboere og styret beskjed, enten via en app eller på annen måte. Dermed kan styret stå inne for sitt HMS-ansvar, og beboere vet at de bor i et trygt sameie.

Slik vil både beboere og styret kjenne seg trygg på at det er et velfungerende felles brannvarslingsanlegg i rekkehusene.

 

Beboerne får app for egen sikkerhet

Når det oppstår brann, får hver beboer melding i app og via SMS om hvilken leilighet som brenner, og i tillegg en branninstruks.

Les også: Case-studie: Sameiet Kajalund Boliganlegg

 

Sfty – smartere brannvarsling i rekkehus

Med Sftys brannvarslingssystem installert i rekkehus blir brannvesenet og alle beboerne varslet raskt når det oppstår røyk/brann.

Slik fungerer det:

1. Et trådløst brannvarslingssystem er tilkoblet en FG-godkjent alarmsentral, hvor profesjonelle alarmoperatører er på vakt 24/7.

For å unngå unødvendige evakueringer kontakter alarmsentralen beboer i leiligheten der alarmen er utløst, og sikrer en bekreftelse før brannvesenet tilkalles. Dette bidrar til at det blir færre utrykninger til falske/uønskede alarmer.

2. Straks alarmsentralen får bekreftet en skarp situasjon, kan de utløse samtlige sirener i rekkehuskjeden og sørge for rask evakuering. Hver beboer blir da varslet med sirene og melding på SMS og i app om hva de skal foreta seg.

3. Samtidig varsler alarmselskapet brannvesenet, som iverksetter umiddelbar utrykning og respons.

Idet brannvesenet ankommer, har de underveis fått all den informasjon de behøver fra alarmsentralen for å gjøre maksimal innsats, slik som:

  • hvilken leilighet det brenner i (og hvem som bor der)
  • hvor lenge brannen har pågått
  • om alle beboere er evakuert
  • hvordan de skal ta seg inn i den aktuelle boenheten

Dermed slipper brannvesenet å bruke dyrebare minutter på å avklare dette ved ankomst, og de kan iverksette effektiv brannslokking umiddelbart. Brannen sprer seg lynraskt i den knusktørre trekonstruksjonen, og hvert sekund teller.

Enkel installasjon

Installasjonen av Sftys brannvarslingssystem tar under et kvarter per boenhet. Etter installasjon gjennomfører vi en funksjonstest og gir nødvendig opplæring av administrator for bygget.

I denne artikkelen kan du lese mer om hvorfor Sftys prisvinnende løsning er en av markedets rimeligste og mest brukervennlige systemer for livreddende felles brannvarsling i boligbygg.

 

Oppsummert

Sftys brannvarslingssystem sikrer at en rekkehusbrann blir oppdaget før den sprer seg til hele husrekken. Brannvesenet blir tilkalt raskt nok til å få kontroll på brannen i tide. Dette øker muligheten for å slukke brannen før det er for sent. Raskere varsling og smartere kommunikasjon redder liv.

Styrets sjekkliste