<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Unngå mugg, råte og sopp i leiligheten

8 minutter lesetid | Stein Bakker

Mugg, råte og sopp er vanskelig å bli kvitt om det først har fått etablert seg. Men frykt ikke, det finnes effektive mottiltak!

I dette innlegget gir vi deg gode tips til hva du kan gjøre for å jobbe forebyggende, hva du kan gjøre om uhellet først er ute – og hvordan du ved hjelp av enkle midler kan få tidlig varsling om at det er fare for at mugg, råte og sopp kan etablere seg i din leilighet eller kjellerbod. Men først;

Hva er egentlig mugg, råte og sopp?

Muggsopp

Muggsopp stammer fra sporer som eksisterer naturlig i våre omgivelser. Faktisk finnes det mer enn 100 000 forskjellige arter, og 10 000 av disse er vanlig i Norge. Muggsopp dannes når det er mørkt og fuktig, gjerne på materialer som treverk, tekstiler og tapet. Den har en hårete overflate og kommer i farger som rød, grønn, gul og svart.

Helsefaren ved muggsopp

Mugg produserer sporer. Disse er helseskadelig å puste inn, og kan fremkalle allergiske reaksjoner, men også alvorlig lungesykdom. Symptomer kan blant annet være:

 • Astma
 • Tett og/eller rennende nese, kløe i øynene og nysing
 • Hodepine
 • Tretthet
 • Nedsatt allmenntilstand
 • Konsentrasjonsvansker

Om du kjenner disse symptomene i en lengre periode, bør du oppsøke din fastlege. Har du mistanke om sopp der du bor, bør du opplyse om dette.

 

Råte

Det finnes to typer råte, den som er dannet av ekte hussopp, og all annen råte. Råtesoppen, som blir definert som “all annen råte”, kan du vurdere selv. Det blir straks verre om det er forårsaket av ekte hussopp, da må fagpersonell tilkalles.

Råtesopp bryter ned selve treverket, som er blitt utsatt for fukt over tid. Dette er gjerne i etasjeskiller og takkonstruksjonen, men det er også vanlig å se i vinduer og på kledningen av boligen. Råtesoppen oppstår om det er varmt og fuktig. En tommelfingerregel er at om fuktnivået overstiger 20 prosent fuktkvote i materialet, vil dette medføre betydelig risiko.

 

Sopp

Det finnes flere typer sopp som kan angripe leiligheten du bor i. Blant disse er barksopp, huspluggsopp, vedmusling og hussopp. Hussopp kan gjøre omfattende skade på kort tid. Den trenger både tre og kalk for å overleve, og er derfor å finne langs muren av boligen.

 

Dette bør du gjøre om du oppdager mugg, råte eller sopp

Her har vi satt opp fremgangsmåten du bør følge om du oppdager mugg, råte eller sopp der du bor. Det er viktig å kartlegge hva som er årsaken, og hvilke typer sopp du har med å gjøre, for å finne det mest effektive tiltaket.

 1. Stopp tilførsel av fukt.
 2. Kartlegg hvilken type sopp du har med å gjøre.
 3. Skift materialene som har blitt svekket

Dersom angrepet skyldes ekte hussopp, må du i tillegg tenke på disse punktene:

 1. Du må ha en fagkyndig vurdering av skadeomfanget.
 2. Normalt bør du fjerne materialet med en viss sikkerhetssone.
 3. Fjern all sopp som du kan se på overflaten.
 4. Infisert mur må behandles med kjemikalier, med en sikkerhetssone på en halv meter.

Hvis du bor i en verneverdig bolig, er det viktig å sette seg inn i egne regler vedrørende skade.

I etterkant av et soppangrep må fuktigheten i materialet holdes til under 20 prosent, og holdes den under 15 prosent, kan ikke soppen komme tilbake.

Imidlertid er det viktig å huske at enkelte sopparter kan tåle uttørring i flere år. Derfor er det viktig at skadet område holdes tørt for å unngå at soppen blomstrer opp.

Dette kan fremstå som rene skremselspropagandaen, men det er viktig å ta risikoen på alvor. Derfor har vi samlet noen tiltak for å forhindre mugg, sopp og råte, slik at du kan være mest mulig proaktiv.

 

Forebyggende tiltak i kjelleren

Hvis du ønsker å lese mer om hvordan du kan forebygge fuktskader som fører til mugg, råte og sopp, har vi skrevet et innlegg om dette her. Nedenfor tar vi for oss hva du bør holde et øye med i kjelleren, og hva du kan gjøre for å forebygge.

Selv om du bor i et borettslag, er det lurt å følge med på det som foregår under selve bygningen, og ikke ta det for gitt at styret til enhver tid har full kontroll. Skulle du få fukt inn i grunnmuren, kan dette raskt føre til mugg, råte og sopp, som kan spre seg i bygget.

Drenering

Kjelleren er et utsatt område for fukt og vann, fordi vann søker den enkleste veien og kan sive gjennom grunnmuren. I tillegg kan dårlig drenering føre til kondens. Når varm luft siver inn og blir avkjølt, frigjøres vann, og det dannes kondens, som igjen fører til fukt i kjelleren.

Riktig drenering er i utgangspunktet en enkel jobb, men krever som oftest en gravemaskin. Om grunnvannet er årsaken til fukt i kjelleren, må du lage drenering som også senker grunnvannet. Det er også et viktig moment å ha tilstrekkelig lufting i kjelleren, gjerne i alle rom, og med ventiler som gjør at du kan regulere lufttilførselen.

Vær obs om du har krypkjeller

Dersom boligen er bygget på en ringmur med krypkjeller – noe som var veldig vanlig på 60- og 70-tallet – skal du se etter om det vokser muggsopp under bygningen. Kondens gjør krypkjelleren utsatt, men muggsoppen kan også klare seg med veldig lav fuktighet.

Riktignok bryter ikke denne typen muggsoppen ned materialene, men mugg frigjør sporer som kan trenge inn i boligen. Muggsporer kan som kjent gi lukt- og helseskader. Hvis det er omfattende fuktighet, kan det også bli skader på materialet, da det kan komme muggdannelser som bryter ned og skader bygningsmassen.

 

Ny innovasjon gir bedre oversikt

For å unngå at det utvikler seg mugg. råte og sopp i leilighet og kjeller i ditt borettslag – med de helsemessige og økonomiske følger dette har – er det viktig at du jobber forebyggende og tar alle nødvendige forholdsregler.

Noe av det mest effektive du kan gjøre med hensyn til forebyggende arbeid, er å holde øye med fuktighetsnivåer i bygget. Derfor er det en god idé å sette opp en fuktighetsmåler.

På markedet i dag finnes det et kombinert trådløst varslingssystem som kan måle luftfuktighet. Blir fuktighetsnivået for høyt i en leilighet eller i kjelleren, får du varsel om dette så tidlig at du rekker å få tatt hånd om problemet før det eskalerer til mugg, råte og sopp. I tillegg måler det temperatur, så du får melding om det blir for kaldt i rommet.

Et felles varslingssystem med temperatur og fuktighetsmåler gir en ekstra trygghet, både for styret og beboerne.

 

Egenerklæringsskjema