<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Slik unngår du fuktskader i din leilighet

9 minutter lesetid | Stein Bakker

Fukt vil du ikke ha besøk av. Det kan fort bli dyrt, men også føre til mugg, noe som kan være direkte helseskadelig. Muggsopp kan gi allergiske reaksjoner, og noen muggsopptyper kan gi alvorlig lungesykdom. Om du har lyst til å være føre-var, så får du i dette innlegget noen gode råd om hvordan du kan unngå fuktskader i din leilighet.

 

Kjeller og loft

Selv om du bor i et borettslag, må du holde øye med kjeller og loft, der du kanskje lagrer dine egne ting? Disse er spesielt utsatt i sommerhalvåret. Høyere temperatur ute og kjølig luft inne i kjelleren eller på loftet kan føre til kondens og fukt når luften avkjøles. Her er noen av tegnene du kan se etter for å avsløre om du har fukt i boligen.

 

Typiske tegn på fukt i kjeller og loft

  • Fukt kan avsløres på lukten, vær derfor oppmerksom på om det lukter rått og jordaktig. Et annet tydelig tegn er om malingen på veggen flasser av, for maling fester ikke til fuktige vegger.
  • Fuktige flekker langs gulv, vegger eller på møbler kan tyde på fukt. Om du oppdager et slikt belegg, kan det være et tegn på høy luftfuktighet og dannelse av muggsopp.
  • Om du åpenlyst kan se dannelse av muggsopp, kan fukt være én av årsakene.

Skulle du oppdage noen av disse tegnene, er det viktig å ta tak i situasjonen, slik at den ikke blir forverret. Fukt kan raskt gå over til til sopp, mugg og råte, som blant annet bryter ned treverk. Og som tidligere nevnt er mugg direkte helseskadelig. Men hva kan du gjøre for å forebygge? Svaret får du her.

 

Forebyggende tiltak i kjeller og loft

  • Ved fukt i kjelleren kan du øke temperaturen for å redusere fuktigheten. Dette kan gjøres ved å sette inn en varmeovn.
  • Sørg for god lufting, slik at luften får sirkulert, og den “brukte” luften blir fornyet. Ved å bore luftehull gjennomgående, helst i alle rommene og/eller rommene i kjelleren, vil det bli tilrettelagt for tilstrekkelig ventilasjon. Deretter bør det installeres ventiler i hullene, for på denne måten å regulere luften, spesielt med tanke på årstidene der lufttemperaturen og luftfuktigheten svinger.

Har du behov for å bore gjennom grunnmur, finnes flere aktører på markedet som kan være behjelpelig med å utføre forebyggende tiltak. Firmaene kan bistå med et kjernebor eller en kraftig borhammer, og bore hull som minimum bør være på 82 mm. Disse skal også utrustes med ventiler.

  • Det er ikke bare viktig å ha det ryddig i rom du oppholder deg i til daglig. Rot kan også skjule lekkasjer og skader, så sørg for å ha orden, selv på et roteloft. På denne måten vil du også komme lettere til for å sjekke etter eventuell fukt. Det er også en fordel å lagre ting litt opp fra gulvet, og litt ut fra veggen, for da blir det litt sirkulasjon av luft.

 

Fukt i resten av boligen

Fuktskader kan oppstå flere steder enn i kjeller og loft. Det er også viktig å vite hva du skal se etter i resten av boligen, og hva du kan gjøre for å forebygge. Derfor har vi oppsummert noen hovedpunkter som du kan se nærmere på.

Sjekk ventilasjonen

Fungerer ventilasjonen i boligen godt nok? Dette er grunnleggende å sjekke. Rom som har høyere risiko for fukt, er spesielt viktig å følge med på. Fortrinnsvis kjeller, kjøkken, bad og soverom. Et tips er å holde en papirbit opp til avtrekket. Blir papiret sugd mot ventilasjonen, fungerer den tilstrekkelig.

Luft godt

Luft godt, sommer som vinter. Dette er med på å redusere fuktnivået i boligen, samtidig som luften får sirkulere fritt.

Fukt bak møbler og gardiner

Se bak gardinene om det er fuktig. Fuktskader oppstår gjerne bak møbler som er plassert mot en kald yttervegg, eller i vinduer der gardinene er trukket for store deler av døgnet. Ekstra god plass mellom eksempelvis sofa og vegg, 10–15 centimeter, er anbefalt. Dette vil bedre luftsirkulasjonen, og redusere faren for kondens.

Tilstand på tak, dører og vinduer

Mangler det en takstein? Er takpappen hel og tett? Ved å følge med på dette vil du sørge for at vann ikke trenger inn i isolasjonen og danner fuktskader.

Dører og vinduer med dårlig tilstand har høyere risiko for gjennomtrengning av vann og fukt. Er tetningslister gamle eller morkne? Da må disse byttes ut.

Kondens kan være et tegn på fukt

Vær på utkikk etter kondens. Dette kan indikere svak ventilasjon, dårlig isolasjon eller manglende lufting i rommet.

Varmekabler på badet forhindrer fukt

Skru på varmekablene, dette er elementært på baderommet. Varmekablene er med på å tørke opp fugene. Spesielt i et baderom der det forekommer vann direkte på gulvet som kan trenge gjennom fugene. Fuger er porøse og kan sprekke opp, enten på grunn av tid, slitasje eller bevegelser i huset, noe som gjør dem sårbare for fukt.

Tilstanden på takrennene

Tette og ødelagte takrenner kan gi mange konsekvenser. Men visste du at det også påvirker luftfuktigheten i leiligheten? Rusk og rask som samler seg i takrennene, er med på å holde på fuktigheten i taktekkingen. Når i tillegg takrennene renner over, vil fasaden på bygget også bli fuktig, og fukten kan trekke inn i bygget. Spesielt gjelder dette bygninger kledd i treverk. Dårlig isolasjon spiller også inn. Ved dårlig isolasjon vil det danne seg istapper fra taket, som kan være med på å ødelegge takrennene.

Vannskade

Ifølge Finans Norge sto vannskader som ikke er værrelaterte, for 63,6 prosent av alle vannskader i Norge i perioden 2008 til 2018. Gamle rør er et kritisk punkt – ikke bare hos deg selv, men også hos naboen. Derfor er det viktig å sjekke tilstanden til rørene med jevne mellomrom, for på denne måten å unngå vannlekkasje. Du kan ikke med sikkerhet vite at naboen er like pliktoppfyllende som deg, og en vannlekkasje i naboleiligheten vil også påvirke deg og din familie.

 

Et felles varslingssystem avdekker fukt

En felles sikkerhetsløsning i borettslaget/sameiet som også måler temperatur og fukt er en smart forebyggende løsning om kan spare borettslaget for store kostnader, og vil gi deg ekstra trygghet . Dette er et trådløst varslingssystem som går på tvers av boenhetene og fellesområder. På denne måten vil du bli varslet ved lekkasje, og om det skulle være fare for frost i din egen leilighet eller et fellesområde.

Selv om du følger godt med, og er aldri så forsiktig, er det ikke like enkelt å oppdage fukt innendørs. Kombinerte brannvarsling og skkerhetsløsningen vil også avdekke om nivået av fukt skulle være for høyt i din leilighet. Dette gir ekstra trygghet, og du vil bli varslet på et tidlig stadium for å unngå større konsekvenser.

 

Egenerklæringsskjema