<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Slik unngår du fuktskader i din leilighet

9 minutter lesetid | Stein Bakker

Fukt er et utbredt problem i norske boliger. Det kan fort bli kostbart, men også føre til mugg, noe som kan være direkte helseskadelig. Flere store studier har vist at fuktproblemer og muggsopp i inneklimasammenheng er risikofaktorer for luftveisrelaterte sykdomsutfall.

I dette innlegget får du gode råd om hvordan du kan forebygge og unngå fuktskader i leiligheten din.

 

Kjeller og loft

I sommerhalvåret er kjeller og loft spesielt utsatt for fuktrisiko. Høyere temperatur ute og kjølig luft inne i kjelleren eller på loftet kan føre til kondens og fukt når luften avkjøles. 

Her er noen av tegnene du kan se etter for å avdekke om du har fukt i boligen. 

Typiske tegn på fukt i kjeller og loft

  • Fukt kan avsløres på lukten – vær derfor oppmerksom på om det lukter rått og jordaktig. Et annet tydelig tegn er om malingen på veggen flasser av.
  • Fuktige flekker langs gulv, vegger eller på møbler kan tyde på fukt. Om du oppdager et slikt belegg, kan det være et tegn på høy luftfuktighet og dannelse av muggsopp.
  • Dersom du åpenlyst kan se dannelse av muggsopp, kan fukt være én av årsakene.

Skulle du oppdage noen av disse tegnene, er det viktig å ta tak i situasjonen, slik at den ikke blir forverret. Fukt kan raskt gå over til til sopp, mugg og råte, som blant annet bryter ned treverk. Og som tidligere nevnt, er mugg direkte helseskadelig. 

Hva kan du gjøre for å forebygge? Svaret får du her.

Forebyggende tiltak i kjeller og loft

  • Ved fukt i kjelleren kan du øke temperaturen for å redusere fuktigheten. Dette kan gjøres ved å sette inn en varmeovn.
  • Sørg for god lufting, slik at luften får sirkulert, og den “brukte” luften blir fornyet. Ved å bore luftehull gjennomgående, helst i alle rommene og/eller rommene i kjelleren, vil det bli tilrettelagt for tilstrekkelig ventilasjon. Deretter bør det installeres ventiler i hullene, for på denne måten å regulere luften, spesielt med tanke på årstidene der lufttemperaturen og luftfuktigheten svinger.

Har du behov for å bore gjennom grunnmur, finnes flere aktører på markedet som kan være behjelpelig med å utføre forebyggende tiltak. 

  • Generelt rot kan skjule lekkasjer og skader, så sørg for å ha orden, selv på et roteloft. På denne måten vil du også komme lettere til for å sjekke etter eventuell fukt. Det er også en fordel å lagre ting litt opp fra gulvet, og litt ut fra veggen, for da blir det litt sirkulasjon av luft.

 

Les også: Unngå mugg, råte og sopp i leiligheten

 

Fukt i resten av boligen

Fuktskader kan oppstå flere steder enn i kjeller og loft. Det er også viktig å vite hva du skal se etter i resten av boligen, og hva du kan gjøre for å forebygge. Nedenfor oppsummerer vi noen hovedpunkter som du kan se nærmere på.

 

Sjekk ventilasjonen

Fungerer ventilasjonen i boligen godt nok? Dette er grunnleggende å sjekke. Rom som har høyere risiko for fukt, er spesielt viktig å følge med på. Fortrinnsvis kjeller, kjøkken, bad og soverom. Et tips er å holde en papirbit opp til avtrekket. Blir papiret sugd mot ventilasjonen, fungerer den tilstrekkelig.

 

Luft godt

Luft godt, sommer som vinter. Dette er med på å redusere fuktnivået i boligen, samtidig som luften får sirkulere fritt.

 

Fukt bak møbler og gardiner

Se bak gardinene om det er fuktig. Fuktskader oppstår gjerne bak møbler som er plassert mot en kald yttervegg, eller i vinduer der gardinene er trukket for store deler av døgnet. Ekstra god plass mellom eksempelvis sofa og vegg, 10–15 centimeter, er anbefalt. Dette vil bedre luftsirkulasjonen, og redusere faren for kondens.

 

Tilstand på tak, dører og vinduer

Mangler det en takstein? Er takpappen hel og tett? Ved å følge med på dette vil du sørge for at vann ikke trenger inn i isolasjonen og danner fuktskader.

Dører og vinduer med dårlig tilstand har høyere risiko for gjennomtrengning av vann og fukt. Er tetningslister gamle eller morkne? Da må disse byttes ut.

 

Kondens kan være et tegn på fukt

Vær på utkikk etter kondens. Dette kan tyde på svak ventilasjon, dårlig isolasjon eller manglende lufting i rommet.

 

Varmekabler på badet forhindrer fukt

Skru på varmekablene, dette er elementært på baderommet. Varmekablene er med på å tørke opp fugene, spesielt i et baderom der det er vann direkte på gulvet som kan trenge gjennom fugene. Fuger er porøse og kan sprekke opp, enten på grunn av tid, slitasje eller bevegelser i huset, noe som gjør dem sårbare for fukt.

 

Tilstanden på takrennene

Tette og ødelagte takrenner kan gi mange konsekvenser. Men visste du at det også påvirker luftfuktigheten i leiligheten? Rusk og rask som samler seg i takrennene, er med på å holde på fuktigheten i taktekkingen. Når i tillegg takrennene renner over, vil fasaden på bygget også bli fuktig, og fukten kan trekke inn i bygget. Spesielt gjelder dette bygninger kledd i treverk. 

Dårlig isolasjon spiller også inn. Ved dårlig isolasjon vil det danne seg istapper fra taket, som kan være med på å ødelegge takrennene.

 

Vannskade

Ifølge Finans Norge stod vannskader som ikke er værrelaterte, for 63,6 prosent av alle vannskader i Norge i perioden 2008 til 2018. Gamle rør er et kritisk punkt – ikke bare hos deg selv, men også hos naboen. Derfor er det viktig å sjekke tilstanden til rørene med jevne mellomrom, for på denne måten å unngå vannlekkasje. Du kan ikke med sikkerhet vite at naboen er like pliktoppfyllende som deg, og en vannlekkasje i naboleiligheten vil også påvirke deg og din familie.

 

Et trådløst varslingssystem avdekker fukt og varsler deg

Selv om du følger godt med og er aldri så påpasselig, er det ikke alltid like enkelt å oppdage fukt innendørs. Derfor er det en god idé å sette opp en fuktighetsmåler, som holder øye med fuktighetsnivåer i bygget. 

På markedet i dag finnes det et kombinert trådløst varslingssystem som kan måle luftfuktighet. Blir fuktighetsnivået for høyt i leiligheten din eller i loft/kjeller, får du varsel om dette så tidlig at du rekker å få tatt hånd om problemet før det eskalerer til mugg, råte og sopp. 

Et felles varslingssystem med temperatur- og fuktighetsmåler er en smart forebyggende løsning som kan spare boligselskapet for store kostnader og gi deg som beboer ekstra trygghet og bedre inneklima.

 

New call-to-action