<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Enklere med trådløs brannvarsling i ditt borettslag

7 minutter lesetid | Stein Bakker

Sitter du i styret i et borettslag? Da er det viktig at du til enhver tid har kontroll på brannsikkerheten, for det er ditt ansvar som styremedlem. Med trådløs teknologi går installasjonen raskere og røykvarslingen blir smartere. Og ikke minst: Det blir enklere å bære ansvaret for brannsikkerheten.

 

Når man bor i et borettslag, kan man ikke tenke individuelt på brannsikkerhet, og det holder ikke å bare å levere ut eller bytte batterier én gang i året. I et bofellesskap er din trygghet avhengig av naboen. Det er ikke uten grunn at det i alle nye bygg er påbudt med systemer for felles brannvarsling.

Vi ser nærmere på de fem viktigste fordelene ved å bruke et smart trådløst brannvarslingssystem i borettslaget.

 

Fordelene ved trådløs brannvarsling

 

1. Alle røykvarslere kommuniserer seg imellom

Hver eneste røykvarsler, både i leilighetene og i fellesområdene, er tilkoblet WiFi og rapporterer/oppdaterer seg, i tillegg til at de er seriekoblet og kommuniserer med hverandre – men også direkte til et oversiktlig kontrollpanel som styret har tilgang til på mobilen eller PC/Mac. 

Det er i de fleste trådløse brannvarslingsanlegg en alarmforsinkelse mellom leiligheter, så naboen får tid til å lufte ut litt peisrøyk eller røyk etter en svidd pizza. Systemet kan tilkobles en alarmstasjon som hjelper hver beboer og sjekker alle alarmer. Med alarmforsinkelse og en alarmstasjon elimineres de fleste uønskede (falske) alarmene.

Les mer om kollektiv brannvarsling her

2. Kontrollportal gir styret full oversikt over brannsikkerheten i bygget

Styret har sin egen kontrollportal på smarttelefon eller PC/Mac. Portalen gir til enhver tid status på hele bygget 24/7, slik at alle skal føle seg trygge. Dersom det er noe som er feil, vil utvalgte i styret eller vaktmesteren umiddelbart få en melding. Styret kan alltid se status for brannsikkerhet per leilighet og fellesområder, og alle hendelser dokumenteres til styret, slik det er krav om for alle borettslag og sameier.

En oversikt på alle hendelser viser deg hva som skjedde, og hvor og når det skjedde, til enhver tid. Det er enkelt å følge opp hendelser – du klikker deg bare inn i løsningen og frem til den aktuelle bygningen, leiligheten eller enheten.

3. Beboerne kan laste ned en egen app for egen sikkerhet

Tidlig varsling redder liv, og derfor er det viktig med god og bred varsling i borettslaget. Ved brann får hver beboer melding i app og via SMS om hvilken leilighet som brenner, og i tillegg en branninstruks for den sonen deres hjem tilhører.

Hvis en røykvarsler begynner å gå tom for batteri, eller har gått tom, får både beboere og styret beskjed, enten via en app eller på annen måte. På den måten vil en beboer kunne føle seg trygg på at det er et felles brannvarslingsanlegg i bygningen som fungerer.

Les også: Dette bør du vite om brannvarslingssystem i borettslag

4. Raskere varsling og smartere kommunikasjon redder liv

Et trådløst brannvarslingssystem er tilkoblet en FG-godkjent alarmsentral, hvor profesjonelle alarmoperatører er på vakt 24/7. For å unngå unødvendige evakueringer av bygget kontakter alarmsentralen beboer i leiligheten der alarmen er utløst, og sikrer en bekreftelse før brannvesenet tilkalles. Dette bidrar til at det blir færre utrykninger til falske/uønskede alarmer.

Straks alarmsentralen får bekreftet en skarp situasjon, kan de utløse samtlige sirener i bygget, og sørge for rask evakuering. Branninstruks sendes til alle beboere i sonen, med informasjon om hvor det brenner.

I tillegg til å se hvilken leilighet alarmen har gått i, og hvem som bor der, får brannvesenet også nøyaktig informasjon om branntilløpet, blant annet:

  • Når ble det først oppdaget røyk?
  • Når gikk den i full alarm?
  • Hva er temperaturen i rommet?
  • Stiger røyktettheten videre?
  • Er ansvarlige i styret informert?

Dette bidrar til at brannvesenet får slokket brannen så raskt og effektivt som mulig.

5. Enkelt å håndtere inn- og utflytting

Beboerne ordner selv med inn- og utflytting i systemet, så det blir mindre jobb for styret eller brannansvarlig. Dette minsker arbeidsmengden på styret dersom det er mye utleie i borettslaget.

Styret vet til enhver tid at de har riktige beboere i sine oversikter, og riktige kontaktdetaljer for hvert hjem.

 

Konklusjon

Et smart trådløst brannvarslingssystem sørger for felles brannvarsling for bygget. Felles brannvarsling dekker både beboernes og styrets brannsikrings- og trygghetsbehov. 

Med trådløs brannvarsler får beboere vissheten om at naboen har like god brannvarsling som dem selv, og at den virker når det virkelig gjelder. Styret får en komplett oversikt over sikkerheten i bygget, installerte enheter og alle beboere. Dermed kan man være proaktiv og sikre at alt fungerer til enhver tid.

Egenerklæringsskjema