<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

5 viktige tiltak for godt brannvern i borettslag og sameier

5 minutter lesetid | Stein Bakker

I et borettslag eller sameie har styret hovedansvaret for fellesarealene og den samlede bygningsmassen. Brannvern tilhører styrets ansvarsområde, og samtidig har beboere et brannvernansvar i egen bolig. Mange av rådene om godt brannvern til deg som beboer handler derfor om å oppsøke og sette deg inn i den informasjonen du trenger for å føle deg trygg og forberedt.

Sett deg inn i brannvernrutinene

Det kan være lett å utsette ting som ikke oppleves viktige her og nå. Brannvernrutinene er ikke noe de fleste av oss er avhengige av i dagliglivet, men så fort det oppstår en situasjon der du har behov for denne informasjonen, vil du angre bittert på at du ikke leste gjennom tidligere. 

Det er uheldig å hente frem en gammel perm med branninstrukser idet røykvarsleren til naboen setter i gang. Sørg derfor for at du har lest og satt deg godt inn i informasjonen om hvordan du skal opptre ved brann eller røykutvikling. Styret har ansvar for å gi beboere / hver boenhet en branninstruks, i tillegg til å henge opp branninstruks på synlig sted i fellesområder.

Vedlikehold boenheten din 

Mens styret har ansvar for fellesarealene og bygningsmassen, skal du som beboer passe på at rør, ledninger, inventar, utstyr, apparater og innvendige flater i boligen din er vedlikeholdt. 

Branntilløp kan oppstå også når alt er i den skjønneste orden, men så lenge du overholder dette ansvaret, er risikoen betydelig mindre. 

Sett deg inn i og overhold hus- og ordensreglene

Ordensreglene er laget for å sikre rolige og behagelige boforhold for alle beboerne. I tillegg til tidspunkt hvor det skal være stille, oppfordring til å gi nabovarsel dersom du skal forårsake mye støy og lignende, peker ordensreglene også på elementer som er viktig for brannvernet. 

Noe av dette gjelder oppbevaring av gjenstander. Barnevogner, skiutstyr og andre plasskrevende gjenstander blir noen ganger stående i fellesarealer som oppganger eller inngangshaller. Disse kan blokkere livsviktige utganger og rømningsveier, noe som kan bli svært kritisk i en brannsituasjon.

Sørg for å sette store gjenstander i oppbevaringsbod eller andre steder hvor de ikke står i veien for rømningsveien. 

Dersom dette er en utfordring der du bor, bør du lese artikkelen vi har skrevet om lagring av personlige eiendeler i fellesområder.

Les også: Brannvern for fellesområdene dine - 8 enkle tiltak

Følg vedtakene fra styret

Styrets vedtak er bindende og forpliktende for alle beboere i boligselskapet. Selv om du ikke alltid er enig i den beslutningen styret tar, er vedtakene fattet for å ivareta beboernes sikkerhet og skape et trygt og godt bomiljø. 

Vær proaktiv

Det finnes et bredt utvalg digitale løsninger for å sikre godt brannvern i borettslag og sameier. Mye handler om digitalisering og modernisering av informasjons- og varslingssystemer, og flere løsninger inkluderer brannvern. 

Som beboer kan du spille inn forslag til styret i borettslaget eller sameiet du tilhører. Les gjerne denne artikkelen en liste med 5 smarte løsninger for borettslag

 

New call-to-action