<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Dette bør du vite om trygghetsløsninger for barnefamilier

8 minutter lesetid | Stein Bakker

Barna våre er det kjæreste vi har, og en brann som oppstår midt på natten, er alle foreldres verste mareritt.

Bor du i et borettslag eller sameie, er din families sikkerhet attpåtil avhengig av de som bor rundt deg.

Har naboen din en røykvarsler som fungerer?

Eller ... kan du i det hele tatt vite at han eller hun har brannvarsler?

Hvis du ikke kan svare ja på de to spørsmålene, kan du heller ikke være trygg på at du og dine kjære blir varslet tidlig nok til å komme dere trygt ut av bygget.

 

Hva skal til for å gi barnefamilier i borettslag 100 % trygghet og sikkerhet?

For å kunne leve i trygg forvissning om at man ved en brann i borettslaget vil få barna sine i trygghet tidsnok, må man som foreldre vite at bygget har en trygghetsløsning som sikrer dette, med tidlig varsling til alle beboere. Det er de første 2–4 minuttene som er viktigst.

Man må rett og slett vite at borettslaget har installert et komplett sikkerhetssystem – det vil si en totalløsning for felles brannvarsling som sørger for at ...

  1. Naboene dine er like godt sikret som deg, og at alle har fungerende røykvarslere
  2. Alle røykvarslerne – i alle leiligheter og fellesområder – fungerer og er i god stand
  3. Røykvarslerne er koblet sammen – det vil si at dersom alarmen går i en leilighet i bygget, så vil den gå hos deg også.

En type trygghetsløsning spesialtilpasset borettslag og sameier finnes på markedet, og det er et smart trådløst brannvarslingssystem.

Felles brannvarsling basert på trådløs teknologi er en overkommelig trygghetsløsning i borettslaget, fordi den gir barnefamilier og alle de andre beboerne god nok tid på seg til å få reddet seg ut dersom det oppstår brann.

Flere og flere boligselskaper investerer i et trådløst brannvarslingssystem, for å kunne tilby sine beboere trygghetsfølelsen som ligger i felles brannvarsling.

 

Tidlig varsling redder liv

Finnes det et borettslag eller en bygård i Norge i dag hvor det ikke har skjedd at noen har kommet hjem fra fest på natta og endt opp med å sovne fra pizzaen i komfyren?

Når røykvarsleren begynte å pipe – forutsatt at røykvarslerne faktisk fungerte – sover de tungt gjennom det hele, uten å melde videre til naboene..

At “nattpizzaen” er en potensiell brannfelle, er intet nytt. Nattmatsproblematikken er velkjent i brannvesenet, og flere dødsbranner har oppstått som følge av dette.

I slike scenarier er det avgjørende at bygget har et felles alarmsystem installert, slik at brannvesenet og alle beboerne blir varslet så raskt som mulig.

At brannvarslingen varsler hele bygget er viktig, men bare når det er en virkelig brann. Derfor er moderne trådløse brannvarslingsanlegg nå utstyrt med en justerbar forsinkelse, før alarmen sendes videre til alle naboer i samme bygg. Under denne forsinkelsestiden blir man også ringt opp av en alarmsentral, som har som oppgave å kontakte beboer for å få en bekreftelse på brann, før de kontakter brannvesenet.

Om man unngår for mange uønskede alarmer, så øker også tiltroen til brannvarslingen, og beboere reagerer raskere når det først gjelder.

Når det oppstår brann i bygget du og dine barn bor i, teller hvert sekund. Spesielt på natten, når man skal gå fra dyp søvn til effektiv evakuering på raskest mulig tid. Alle som har vært i en evakueringssituasjon med barn, vet at det kan by på noen ekstra utfordringer.

Borettslag og sameier er et samfunn hvor det bor det mange barnefamilier samlet på ett sted. En brann som ikke oppdages raskt nok og varsles til alle beboerne, kan i verste fall bli katastrofal.

Trygghetsløsninger for barnefamilier i borettslag og sameie må derfor sikre god og bred varsling.

Les også: Dette bør du vite om brannvarslingssystem i borettslag

 

Den beste trygghetsløsningen for barnefamilier

En komplett sikkerhetsløsning i borettslag og sameier dekker både beboernes og styrets brannsikrings- og trygghetsbehov.

  • Barnefamilien får vissheten om at naboen har like god brannvarsling som dem selv, og at den virker når det virkelig gjelder.
  • Styret får en komplett oversikt over sikkerheten i bygget, installerte enheter og alle beboere. På denne måten kan styret være proaktive og sikre at alt fungerer til enhver tid.

 

Barnefamilier får en egen app for egen sikkerhet

En komplett trygghetsløsning for barnefamilier inkluderer en enkel smarthus-app for hver beboer. Appen har enkle men viktige funksjoner som gjør kommunikasjonen rundt sikkerhet bedre, og som øker barnefamiliers trygghet og sikkerhet.

  • Ved brann får beboerne melding i app og via SMS om hvilken leilighet som brenner, og i tillegg en branninstruks for den sonen deres hjem tilhører.
  • Hvis en røykvarsler begynner å gå tom for batteri, eller har gått tom, får både beboere og styret beskjed, enten via en app eller på annen måte. På den måten vil en familie med barn kunne føle seg trygg på at det er et felles brannvarslingsanlegg i bygningen som fungerer.
  • Appen gjør at beboerne også kan følge med, selv hvis de er bortreist fra leiligheten sin akkurat når alarmen går.

 

Ekstra trygghet for barnefamilier

En totalløsning for sikkerhet og trygghet i borettslag inkluderer også tjenester for personlig trygghet, blant annet en app for barn og unge med smarttelefon.

Hvis du har selv har barn, har du nok mer enn én gang kjent på usikkerheten knyttet til hvor dine kjære små befinner seg. Med en “Følg meg”-tjeneste i en komplett trygghetsløsning kan foreldre med et enkelt tastetrykk følge med på at barna kommer trygt hjem fra skolen eller trygt hjem alene i mørket.

En slik trygghetsløsning gir også foreldre mulighet til å følge barna på hele skoleveien, om barna selv har invitert dem til dette.

Les også: Brukervennlig sikkerhet – rett i lommen

 

Nå håper vi at du har et godt grunnlag for å velge den beste trygghetløsningen for barnefamilier i ditt borettslag.

Styrets sjekkliste