<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Få gjennomslag for dine forslag i generalforsamlingen

4 minutter lesetid | Stein Bakker

I det siste har vi skrevet om hvordan du best mulig planlegger og gjennomfører generalforsamling i borettslaget, og vi har også sett at det kan være fordelaktig å bruke eksterne ressurser på generalforsamlingen.

Som styreleder eller styremedlem i borettslaget ønsker du naturligvis oppslutning om forslagene styret fremmer i generalforsamlingen.

Har du kanskje en god idé du gjerne vil ha beboerne med på? Eller skal dere gå i gang med et oppgraderingsprosjekt? I dette innlegget ser vi på hvordan du bør legge forslaget frem på generalforsamlingen for å få gjennomslag for det.

 

1. Utarbeid forslaget godt

Jo grundigere du på forhånd tenker gjennom og undersøker de ulike sider ved forslaget, desto mer overbevisende vil du være i din argumentasjon for det. Og naturligvis må du ha troen på forslaget selv for at du skal få borettslaget med på det.

 

2. Sørg for god og utfyllende info i forkant

Det er lurt å dele informasjon om forslaget ditt med beboerne i innkallingen til generalforsamlingen, slik at de ikke behøver å sette seg inn i saken og ta stilling til den på selve møtet. Dessuten er det ikke alle som møter til generalforsamling, så det er ryddig og greit for de som ikke er til stede, å ha oversikt over hva som skal bli diskutert.

 

3. Begrunn behovet for at forslaget fremmes

Hvis forslaget har økonomiske konsekvenser, f. eks. at det medfører husleieøkning, må du redegjøre for dette og på generalforsamlingen argumentere ekstra godt for hvorfor dere bør gå for tiltakene som skal gjøres. Vær godt forberedt, og tenk på forhånd gjennom kritiske spørsmål du kan få til forslaget, slik at du har gode svar.

Les også: Derfor bør du bruke trådløs brannvarsler i ditt borettslag

 

4. Les veilederen fra SINTEF Byggforsk og NBBL

Å få beboere med på større oppgraderinger i borettslaget kan være utfordrende. Derfor har SINTEF Byggforsk og NBBL laget en veileder som gir styrer i boligselskap råd om hvordan de kan gå fram for å skape oppslutning om oppgradering. Veilederen gir anbefalinger om når og hvordan eierne og beboerne bør informeres og involveres, fra oppgraderingen er på idéstadiet til byggestart.

 

Konklusjon

God dialog med beboerne er nøkkelen til å få oppslutning om ditt forslag på generalforsamlingen. Dersom du sørger for å holde beboerne godt informert og orientert om forslaget, og dersom du i tillegg fremstår trygg i dine svar på møtet, da går forslaget som regel gjennom.

Et siste tips er å klargjøre en god ordlyd for hva som kan stå som generalforsamlingens innstilling. Dermed slipper du å bruke tid på å formulere dette på selve generalforsamlingen, men kan fokusere på å argumentere best mulig for forslaget.

 

New Call-to-action