<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hvordan lage en god branninstruks for borettslaget eller sameiet

7 minutter lesetid | Stein Bakker

Brannsikkerhet i borettslag og sameier er ikke bare en prioritet, men en lovpålagt forpliktelse for styret. En godt utformet branninstruks er kritisk for å sikre beboernes sikkerhet og for å oppfylle de juridiske kravene som stilles til styret.

Denne artikkelen gir en dypere forståelse av hvordan styret kan utarbeide en praktisk, lovmessig branninstruks og sikre at alle beboere er trygge.

Juridiske forpliktelser og styrets ansvar

Styrets ansvar i et borettslag eller sameie er omfattende når det kommer til brannsikkerhet. Dette ansvaret er forankret i "Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter" (internkontrollforskriften). 

Styret skal sikre at bygningen og dens beboere er beskyttet mot brannfarer. 

Dette inkluderer:

 • Risikovurdering: Styret må kontinuerlig identifisere potensielle brannfarer i bygningen og iverksette forebyggende tiltak. Dette kan inkludere regelmessige sikkerhetsinspeksjoner og vedlikehold av brannsikkerhetsutstyr. Det inkluderer også å passe på at fellesområder ikke fylles opp med beboernes eiendeler – dette gjelder særlig for lofts- og kjellerarealer.
 • Informasjonsplikt: Styret har også plikt til å informere og utdanne beboerne om brannsikkerhetstiltak og prosedyrer for evakuering. Dette kan gjøres gjennom regelmessige møter, ved hjelp av brosjyrer, eller digitale kommunikasjonskanaler.

For mer detaljert informasjon om styrets ansvar og juridiske forpliktelser, les  Krav til brannvarsling i borettslag.

Utdypning av branninstruksen

En effektiv branninstruks skal være omfattende og klar. Det er ikke nok å bare ha en generell plan; den må være tilpasset bygningens spesifikke behov og struktur. 

Dette inkluderer:

 • Kontaktinformasjon og adresse: Nødnummer til brannvesenet og den nøyaktige adressen til bygget må være lett tilgjengelig. Dette sikrer at i en nødssituasjon, kan rask og effektiv kommunikasjon med nødetatene etableres.
 • Evakueringsplaner: Disse planene bør inneholde detaljerte rømningsruter og tydelig definerte møteplasser for beboere. Det er viktig at planene tar høyde for ulike scenarioer, som branner i ulike deler av bygningen.
 • Utstyrslokalisering: En oversikt over hvor slokkeutstyr og brannalarmanlegg er plassert. Dette inkluderer informasjon om hvordan utstyret brukes, noe som er viktig for å sikre at beboere kan handle raskt i en nødssituasjon.
 • Instrukser for nødsituasjoner: Detaljerte handlingsplaner for ulike typer brannsituasjoner, inkludert når og hvordan man skal evakuere, samt prosedyrer for å varsle brannvesenet og andre beboere.

For hjelp til å utarbeide en klar og effektiv branninstruks, les artikkelen Brannvern for fellesområdene dine - 8 enkle tiltak.

Kontroll over individuelle boenheter

Styret har en indirekte rolle i å sikre brannsikkerheten i de individuelle boenhetene. Selv om de ikke kan administrere hver enkelt leilighet, kan de oppmuntre til og overvåke brannsikkerheten:

 

 • Oppfordring til vedlikehold: Styret bør regelmessig minne beboerne om betydningen av å vedlikeholde og teste sine røykvarslere og brannslukningsapparater.
 • Informasjonskampanjer: Gjennomføre informasjonskampanjer for å utdanne beboerne om brannsikkerhet inne i deres egne leiligheter.

 

Sfty's brannalarmsystem for sameier og borettslag

Sfty’s brannalarmsystem representerer en moderne løsning som kan forbedre brannsikkerheten betraktelig og har integrerte røykvarslere som sikrer at alle beboere blir varslet tidlig i tilfelle brann, uavhengig av hvor brannen starter.

Med en app-basert overvåkingsløsning, kan styret få en oversikt over statusen til alle røykvarslere i bygningen. Dette inkluderer batteristatus, funksjonalitet og tilkobling til alarmsentralen.

Dette systemet gir en ekstra trygghet ved at styret kan være proaktive i å overvåke og vedlikeholde brannsikkerheten og utstyret i borettslaget eller sameiet.

For å forstå hvordan et moderne brannalarmsystem kan forbedre brannsikkerheten les Dette bør du vite om brannvarslingssystem i borettslag.

Distribusjon og oppdatering av branninstruksen

Effektiv distribusjon av branninstruksen er avgjørende. Dette inkluderer:

 • Fysisk distribusjon: Å plassere instruksen på synlige steder i fellesområdene og sørge for at hver leilighet har en kopi.
 • Digital distribusjon: Å dele instruksen digitalt via e-post eller et internt nettverk.
 • Regelmessige oppdateringer: Branninstruksen bør regelmessig revideres og oppdateres for å reflektere endringer i bygningens struktur, nye brannsikkerhetsstandarder eller teknologiske oppgraderinger.

Noen avsluttende råd til styret

Utarbeidelse av en detaljert og juridisk korrekt branninstruks er en kritisk del av styrets ansvar i et borettslag eller sameie. Det handler ikke bare om å oppfylle juridiske krav, men også om å gi praktiske, forståelige retningslinjer for å sikre beboernes trygghet i tilfelle brann. Ved å ta i bruk moderne løsninger for brannsikkerhet som Sfty’s brannalarmsystem, kan styret effektivisere brannsikkerheten, og sikre en høyere grad av sikkerhet for alle beboere.

Webinar om brannsikkerhet og beredskap