<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Slik forebygger du vannlekkasjer i boligselskapet

8 minutter lesetid | Stein Bakker

Vannskader er i dag en av de vanligste årsakene til erstatningsutbetalinger blant forsikringsselskaper, og omfanget har økt kraftig de siste årene. Også i boligselskaper er vannskader den vanligste skadetypen.

Vannskader utgjør nesten 2,2 milliarder kroner de første tre kvartalene av 2020 (pr. 13. november, kilde: Finans Norges skadestatistikk). I gjennomsnitt registreres det 200 vannskader i norske boliger hver dag, ifølge SINTEF Byggforsk.

Mange av skadene som oppstår etter vannlekkasje i borettslag og sameier, kan unngås med godt forebyggende arbeid. I dette innlegget ser vi på hvilke tiltak beboere og styret kan gjøre for å forebygge vannlekkasjer i boligselskapet.

 

Unngå vannskader fra tekniske installasjoner

Lekkasjer fra tekniske installasjoner tilkoblet vann (vaskemaskin, oppvaskmaskin, kjøleskap, benkebereder og vannfilter i kjøkkenbenk) koster forsikringsbransjen ca. 400 millioner kroner per år.

 

Slik kan beboere forebygge vannskader fra tekniske installasjoner i leilighetene

 • Vannførende maskiner som monteres i kjøkken eller andre rom uten sluk, bør sikres ved å montere lekkasjestopper, alternativt vannlekkasjevarsler og vanntett gulvbelegg.
 • Unngå å sette på vaskemaskinen, oppvaskmaskinen eller tørketrommelen før du skal sove eller gå ut av leiligheten. Det kan oppstå både vannlekkasjer og brann mens disse er i bruk.
 • Vær oppmerksom på at også avløpsslangene kan ha lekkasjer.
 • ­Benytt oppsamlingsbrett under tekniske installasjoner. Brettet gir ingen sikkerhet mot akutte vannskader, men gjør det enklere å registrere små drypplekkasjer som kan føre til råteskader i bygningen.
 • Sørg for at alle i huset vet hvor hovedstoppekranen er, og hvordan den brukes. Steng alltid stoppekranen når du skal være bortreist i flere dager.
 • Benytt kjøkkenarmatur med avstenging av vannet for oppvaskmaskin.

 

Andre forebyggende tiltak for beboere

 • Vedlikehold vaskemaskinen og oppvaskmaskinen regelmessig. Bytt vannslangene til maskinene dine omtrent hvert tiende år, og kontroller koplinger og skjøter jevnlig for å se om det drypper vann.
 • Hold et øye med varmtvannsberederen, og sørg for at den blir byttet ut når det er på tide, som regel rundt hvert tiende år.
 • Sørg for å følge våtromsstandarden når du pusser opp badet.
 • Oppdager du en lekkasje, skal denne fikses med én gang, uavhengig av hvor stor eller liten den er.
 • Meld skade så fort du oppdager den.

 

Unngå vannskader forårsaket av frost

I år med kalde vintre har vannskader fra frostsprengte rør stått for 10–20 prosent av de samlede kostnadene knyttet til vannlekkasjer. Frostsprengning skjer i få, korte perioder høst og vinter, og kan lett unngås ved å ta noen enkle grep.

 

Slik kan beboere forebygge vannskader som skyldes frost

Hvis du er borte i flere dager, må du stenge hovedvanntilførselen for å unngå frostsprengning. I tillegg bør du:

 • unngå kald trekk på rør under lufteventiler, vinduer eller utette vegger.
 • ikke senke innetemperaturen lavere enn til ca. 10 °C.
 • tømme og stenge rør som i perioder ikke har vanngjennomstrømming.
 • tømme og stenge vannet i utendørskranen for vinteren.
 • Pass ekstra godt på rør som ligger i eller mot yttervegg.

Les også: 4 vanlige årsaker til vannlekkasje i boligselskapet

 

Hva kan styret gjøre for å forebygge vannlekkasjer?

Som vi ser, handler de fleste forebyggende tiltak for å unngå vannlekkasjer i boligselskap om at beboere har gode rutiner og tar de nødvendige forholdsregler i hver enkelt leilighet.

Hva angår forebyggende tiltak for den øvrige bygningsmassen, er dette styrets ansvar.

 

Ha en prioritert vedlikeholdsplan

I et boligselskap har man gjerne flere bygg å holde styr på, og en prioritert vedlikeholdsplan å jobbe ut ifra vil lette styrets arbeid betydelig. En slik plan kommer på plass etter at man har fått en profesjonell tilstandsvurdering av hele bygningsmassen. Når tilstandsrapporten er klar, gir denne styret full oversikt over alt som bør gjøres, og alt som gjøres. Dette munner ut i en prioritert vedlikeholdsplan, et svært nyttig verktøy for både å planlegge og gjennomføre skadeforebyggende arbeid i boligselskapet.

Få på plass en vedlikeholdsplan, bygg opp et budsjett for vedlikehold og bruk profesjonell hjelp som dokumenterer alt de gjør.

Les også: Dette ansvaret har boligselskapet ved vannlekkasje

 

Andre forebyggende tiltak for styret

 • Sørg for at felles rør, kanaler og andre fellesinstallasjoner som går gjennom boligen eller i grunnen, blir holdt i orden.
 • For å unngå frost i rørene, som igjen kan føre til at de sprekker, bør alle rom være tilstrekkelig oppvarmet gjennom høsten og vinteren.
 • Sørg for at nedgravde rør utendørs er tilstrekkelig isolert.
 • Hold beboerne informert om gode forebyggende tiltak mot vannlekkasjer inne i leilighetene.
 • Oppfordre beboerne til å ta Boligsjekken fra Gjensidige. Det er et godt utgangspunkt for forebygging av vannskader i hver leilighet.

 

Sørg for god informasjon til beboere

Godt og kontinuerlig forebyggende arbeid i borettslag og sameier forutsetter at beboerne opplever ansvaret sitt som reelt, og at de til enhver tid er klar over hva de kan og skal gjøre for å forebygge vannlekkasjeskader. Dette forutsetter igjen at de enkelt har tilgang på riktig, oppdatert og relevant informasjon, noe som er styrets ansvar å sørge for.

Styret bør ha rutiner for hvordan nye beboere skal informeres om boligselskapets løsninger for risiko- og sikkerhetsaspekter som vannlekkasjevarsling. I tillegg bør all informasjon være tilgjengelig, både digitalt og i papirform. Dessuten kan det være lurt å ha forebyggende arbeid på agendaen i generalforsamling og årsmøte, og i andre sammenhenger der flere beboere samles.

 

Installer felles vannlekkasjevarsling

Vannlekkasjer og påfølgende vannskader forebygges best med rask varsling og rask handling.

Med en enkel og rimelig løsning for felles vannlekkasjevarsling i boligselskapet har styret et system som sikrer rask felles varsling når det oppstår lekkasje, slik at man kan gripe inn og stoppe den snarest mulig. Dessuten kan styret se at alle har fungerende vanndeteksjon i våtrom og under kjøkkenbenken.

Les mer: Slik fungerer felles vannlekkasjevarsling

New call-to-action

Kilde: SINTEF Byggforsk, informasjonsbrosjyren “Unngå vannskader”