<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1738422922949858&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

7 fordeler ved smart brannvarsling

8 minutter lesetid | Stein Bakker

I takt med smartteknologiens inntog har alarmsystemer for sikkerhet og trygghet i hjemmet blitt mer avanserte og brukervennlige, og ikke minst rimeligere.

Mange er vant med den “gode gamle” røykvarsleren, men den skaper i verste fall falsk trygghet, for den varsler ikke naboene, og det er usikkert om den virker.

Hva er fordelene ved å bytte ut enkle individuelle røykvarslere med et smart trådløst system for kollektiv brannvarsling i boligselskapet?

I denne artikkelen får du 7 gode grunner til å velge en komplett trygghetsløsning i ditt borettslag eller sameie.

 

1. Styret får sin egen kontrollportal, som gir full oversikt over brannsikkerheten i bygget

Norske Sfty [safety] har lang erfaring med trådløs kollektiv varsling, og med denne løsningen har styret sin egen kontrollportal på smarttelefon eller PC/Mac der de alltid vil kunne se hva som virker, og hva som må kontrolleres. Dersom det er noe som er feil, vil styret og den respektive beboer umiddelbart få en melding.

Styret kan se i hvilken leilighet det er en feil, og kan med et par tastetrykk ringe beboer eller sende e-post/SMS for å få denne til å utbedre feilen. Styret kan alltid se status for brannsikkerhet per leilighet, og alle hendelser er enkelt oppsummert for alle bygninger, soner og alarmgrupper.

En oversikt på alle hendelser viser hva som skjedde, og hvor og når det skjedde, til enhver tid. Det er enkelt å følge opp hendelser – du klikker deg bare inn i løsningen og frem til den aktuelle bygningen, leiligheten eller enheten.

 

2. Beboerne får en egen app for egen sikkerhet

Tidlig varsling redder liv, og derfor er det viktig med god og bred varsling i borettslaget.

Løsning for kollektiv brannvarsling inkluderer også en enkel smarthus-app for hver beboer – Sfty-appen, om beboer ønsker å laste den ned.. Appen gir beboerne status, de kan styre multivarsleren Sfty Sense, som detekterer røyk, bevegelse (innbrudd), temperatur og fuktighet.

Ved brann får hver beboer melding i app og via SMS om hvilken leilighet som brenner, og i tillegg en branninstruks for den sonen deres hjem tilhører.

Med Sfty-appen blir kommunikasjon rundt sikkerhet bedre og hjemmet litt smartere.

Hvis en røykvarsler begynner å gå tom for batteri, eller har gått tom, får både beboere og styret beskjed, enten via en app eller på annen måte. På den måten vil en beboer kunne føle seg trygg på at det er et felles brannvarslingsanlegg i bygningen som fungerer.

 

3. Tilkoblet til FG-godkjent alarmsentral

Sfty er tilkoblet en FG-godkjent alarmsentral, hvor profesjonelle alarmoperatører er på vakt hele døgnet, sju dager i uken. Alarmoperatørenes oppgave er å følge med på alle alarmer, undersøke disse, få kontakt med beboer og få bekreftet eller avkreftet alarmen.

Med én gang alarmsentralen får bekreftet en skarp situasjon, kan de utløse samtlige sirener i bygget der det brenner, og sikre rask evakuering. Branninstruks sendes til alle beboere i sonen, med informasjon om hvor det brenner.

I tillegg til å se hvilken leilighet alarmen har gått i, og hvem som bor der, kommuniserer også alarmsentralen brannvesenet annen informasjon om branntilløpet, blant annet:

  • Når ble det først oppdaget røyk?
  • Når gikk den i full alarm?
  • Hva er temperaturen i rommet?
  • Stiger røyktettheten videre?
  • Er ansvarlige i styret informert?

Dette bidrar til at brannvesenet kan forberede seg underveis, organisere brannmannskapet og få slokket brannen og reddet beboere så raskt og effektivt som mulig.

 

4. Unngår falske alarmer

En annen viktig fordel ved at Sftys løsning er tilkoblet alarmsentral, er at man unngår unødvendige evakueringer av bygget og unødvendige utrykninger av brannvesenet.

Så fort røykvarsleren hos en beboer eller i fellesareal utløses av røyk, blir alarmsentralen varslet, og det første de gjør er å kontakte beboer, ikke brannvesenet. Operatøren på alarmsentralen kommuniserer direkte med beboer i leiligheten der alarmen er utløst, for å få bekreftet eller avkreftet en alarm, før de eventuelt tilkaller brannvesenet.

Dette bidrar til at det blir færre utrykninger til falske/uønskede alarmer, og det er med på å øke beboernes tillit til felles brannvarsling.

 

5. Kan gi boligselskapet rimeligere forsikring

Sftys løsning gir mulighet til å reforhandle forsikringsvilkår både for bygningsmassen og for den enkelte beboer.

Flere og flere forsikringsselskaper tilbyr rimeligere forsikringer om man oppgraderer hjemmet sitt med brannvarslingssystemer basert på smarthusteknologi. Både fordi det reduserer risikoen for ulykker og skader betraktelig, og fordi kunder med smarthjem koster forsikringsselskapene en hel del mindre.

 

6. Beboere får trygghet om at alle naboer har fungerende røykvarsling i sitt hjem

Bor du i et borettslag eller sameie, påvirkes brannsikkerheten din av flere enn deg selv. Du kan ta alle forholdsregler i din egen leilighet, men du kan aldri gardere deg mot at det oppstår brann i en av naboleilighetene.

Derfor er du avhengig av at naboens røykvarsler faktisk fungerer.

Administrasjonsplattformen i Sfty-systemet gir oversikt over batteristatus i alle enheter i bygget, og om enhetene er online og rapporterer riktig. Hvis en enhet begynner å gå tom for batteri, eller har gått tom, får både beboere og styret beskjed enten via en app eller på annen måte.

På den måten har alle beboere vissheten om at naboen har like god brannvarsling som dem selv, og at den virker. Med andre ord føler de seg trygg på at det er et felles brannvarslingsanlegg i bygningen som fungerer.

 

7. Du kan bygge ditt eget trygghetsnettverk

Med Sftys løsning kan du bygge ditt eget trygghetsnettverk. I Sfty-appen kan du invitere inn familie, venner, helsetjenesten, en nabovakt eller andre som vil komme deg til unnsetning hvis du har behov for hjelp eller bare trenger noen som skal følge med deg.

Fra ditt trygghetsnettverk kan du selv bestemme hvem som skal motta hvilke alarmer. Det er alltid brukeren som velger dette, slik at det ikke skal oppleves som at noen overvåker ham eller henne.

Du kan få status og alarmer uansett hvor du er i verden. Kanskje du er på ferie på andre siden av jorda? Da kan familie eller naboer raskt stikke innom boligen. Det er veldig mye raskere for en nabo å sjekke boligen enn noen utrykningstjeneste. Og veldig mye billigere!

Les mer om kollektiv brannvarsling.

Styrets sjekkliste